Consiliul Județean Vrancea se reunește, marți, în ședință ordinară

0
308

Consiliul Județean Vrancea se reunește, marți, în ședință ordinară având pe ordinea de zi opt proiecte de hotărâre inițiate de președintele Marian Oprișan. Astfel, plenul Consiliului Județean va decide asupra următoarelor proiecte de hotărâre: „Aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între U.A.T. – Județul Vrancea și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea în vederea depunerii proiectului „Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia COVID-19” în vederea finanțării acestuia din fondurile alocate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020” ; „Aprobarea prelungirii efectelor juridice ale Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 116 din 8 august 2019, privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Județean Vrancea ca membri în Comisia de evaluare și selecție, precum și în Comisia de soluționare a contestațiilor, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul județului Vrancea pentru activități nonprofit, de interes județean in anul 2020” ; „Actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Judeţean Salvamont Vrancea”; ,,Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local al U.A.T. Paltin pentru anul 2020”; „Valorificarea prin vânzare a 536 mc masă lemnoasă pe picior aflată in zona de siguranță a DJ 202E”; „Trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al UAT Județul Vrancea, în vederea demolării”; „Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric ,,Casa Damian”- cod LMI VN-II-m-B- 06433 situat in B-dul Garii, nr.8, Municipiul Focsani, judetul Vrancea”; „Preluarea din domeniul public al U.A.T comuna Gugești și administrarea U.A.T comuna Gugești în domeniul public al U.A.T Județul Vrancea și administrarea U.A.T Județul Vrancea a stației de sortare și transfer din comuna Gugești, județul Vrancea pentru asigurarea funcționalității Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Vrancea” pe toată durata existentei acestuia”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here