Finalizarea proiectului „Diversificarea activității societății SC TUB CARTON TRANS SRL”

0
156

Anunț de presă

Data 24 iunie 2020

Finalizarea proiectului „Diversificarea activității societății SC TUB CARTON TRANS SRL”

TUB CARTON TRANS S.R.L., cu sediul în Municipiul Focșani, strada Anghel Saligny, Nr. 8, județul Vrancea, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul “Diversificarea activității societății SC TUB CARTON TRANS SRL”, cod SMIS 107578, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ” Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a firmei TUB CARTON TRANS S.R.L. prin diversificarea activității firmei concomitent cu introducerea unui nou flux tehnologic.

Rezultatele proiectului:

1. Prin prezentul proiect de investiții, societatea are în vedere dezvoltarea unei noi activități în cadrul firmei TUB CARTON TRANS S.R.L., respectiv cea de fabricare a ambalajelor din carton. De asemenea, sociatatea dorește să realizeze investiții necesare dezvoltării firmei, prin fabricarea ambalajelor din carton și crearea unui flux de producție modern, utilizând și măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creșterea a eficienței energetice. Această investiție va contribui la adaptarea activității societății la cerințele actuale, la alinierea produselor realizate la cerințele de calitate și performanță impuse de UE și de piața de desfacere. Absorbția de forță de muncă de pe plan local prin crearea a 5 noi locuri de muncă la nivelul firmei TUB CARTON TRANS S.R.L. din care cel puțin o persoană din categoriile defavorizate, la data finalizării implementării proiectului. Deși nu într-o cantitate însemnată ca număr, angajarea a 5 persoane la nivelul firmei poate fi considerată satisfăcătoare pentru zonă, unde rata șomajului este la un nivel destul de ridicat. Crearea de noi locuri de muncă va avea în vedere, în mod prioritar, angajarea de personal calificat. Se va asigura astfel creșterea potențialului resurselor umane ale întreprinderii în conjuncție cu asigurarea unor măsuri active de creștere a ocupării forței de muncă pe plan local. Menținerea numărului mediu de salariați înregistrat la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului, pentru o perioadă de 3 ani de la data finalizării acestuia.

2. Promovarea proiectului prin publicarea unui anunț inițial, privind semnarea contractului de finanțare și a unui anunț final, privind diseminarea rezultatelor proiectului și întocmirea de materiale publicitare.

Valoarea totală a proiectului este de 1.330.427,14 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 894.004,80 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

Prin activitățile propuse, proiectul răspunde obiectivelor strategice la nivel județean care constau în sprijinirea activităților industriale de interes local, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Realizarea acestei investiții va avea un impact pozitiv asupra zonei, în special prin creșterea veniturilor colectate la nivel local dar și la bugetul consolidat, prin angajarea a cinci persoane din care una din categoria celor defavorizate și menținerea, atât a angajaților existenți la momentul depunerii cererii de finanțare, cât și a celor nou creați, pe o perioadă de cel puțin 3 ani, creșterea gradului de ocupare al forței de muncă cu implicații directe asupra calității vieții.

Prin achiziționarea unor echipamente performante și ecoeficiente, se va aduce o contribuție importantă asupra competitivității societății, ca urmare a diversificării activității. Impactul economic al proiectului poate fi evaluat și prin economiile de scară ce vor fi obținute ca urmare a tehnologiei superioare cu care sunt dotate echipamentele ce fac obiectul finanțării. Proiectul duce la achiziționarea de tehnologie de ultimă generatie, care va permite realizarea unor produse de înaltă calitate pe piață, în condițiile unei productivități ridicate, cu consumuri reduse de materie primă, energie, si cu obținerea unor timpi de producție extrem de mici.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Nume persoană de contact: IORGOAIA GEORGE

Funcţie: Administrator

Telefon: 0722.612.884, e-mail: tubcartontranssrl@gmail.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here