Consiliul local Focșani se reunește, joi, în ședință ordinară

0
183

Consiliul local al municipiului Focșani se reunește, joi, în ședință ordinară. Consilierii locali vor dezbate 21 de proiecte de hotărâre. Dintre acestea, amintim: proiect de hotărâre privind privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 55/2020 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse, pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2020, modificată prin H.C.L. nr. 72/2020; proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale aferente obligațiilor bugetare datorate bugetului local; proiect de hotărâre privind achiziționarea materialelor de promovare cu ocazia Zilelor Municipiului Focșani 2020; proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor și completărilor aduse la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și sompletările ulterioare; proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL nr. 160/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate „Asociația Metropolitan Trans”; proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea; proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golesti, județul Vrancea, de a delega gestiunea serviciului de salubrizare de pe raza administrativă a Municipiului Focșani precum și exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor Consiliului Local al Municipiului Focșani în acest sens; proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2020; proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 37/2020 privind aprobarea utilizării, în anul 2020, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent; proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna iulie 2020. În ședința de joi vor fi prezentate și adresele Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați privind solicitarea de documente, adrese înregistrate la Primăria municipiului Focșani sub nr. 49417/04.06.2020 și sub nr. 50956/10.06.2020. Tot joi, plenul Consiliului Local Focșani va dezbate mai multe proiecte de hotărâre ce vizează vinderea în rate a unor locuințe.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here