Finalizarea proiectului „Dezvoltarea firmei SC DAVID MODE SRL”

0
457

Anunț de presă

Data 29 mai 2020

Finalizarea proiectului „Dezvoltarea firmei SC DAVID MODE SRL”

SC DAVID MODE SRL, cu sediul în Municipiul Focșani, strada Măgura, Nr. 84, județul Vrancea, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul “ Dezvoltarea firmei SC DAVID MODE SRL”, cod SMIS 113333, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este pătrunderea pe o nouă piață a firmei S.C. DAVID MODE S.R.L. prin diversificarea activității firmei concomitent cu introducerea unui nou flux tehnologic. Societatea va realiza o activitate nouă, și anume cea de fabricare a articolelor din material plastic pentru construcții. Creșterea productivității societății se va asigura prin dezvoltarea pe verticală a activității, respectiv eficientizarea activității firmei prin oferirea unor produse impecabile și ireproșabile. Datorită investiției ce se dorește a se obține, vor fi oferite produse calitative, la timpi de execuție mult mai reduși și la un pret accesibil tuturor clienților, în conformitate cu cele mai înalte standarde.

Rezultatele proiectului:

1. Dezvoltarea societății prin depunerea unui proiect de investiții ce vizează achiziția de noi echipamente și crearea a 5 noi locuri de muncă, cu menținerea celor existente.

2. Promovarea proiectului, conform Manualului de Identitate Vizuală POR 2014 – 2020, prin anunțuri de presă și materiale publicitare.

În cadrul programului s-au achiziționat următoarele echipamente specifice producției de articole din material plastic pentru construcții: Mașină de debitat cu două capete – 1 buc.; Mașină debitat armătura – 1 buc; Mașină debitat baghetă – 1 buc; Mașină pentru găuri drenaj – 1 buc; Pantograf – 1 buc; Mașină de frezat montanți – 1 buc; Mașină de înșurubat – 1 buc; Banc montaj feronerie – 1 buc; Mașină de sudat la două capete – 2 buc; Mașină de sudat la un cap – 1 buc; Mașină de debavurat – 1 buc și Pachet solar – 1 buc.

Valoarea totală a proiectului este de 1.390.356,47 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 758.551,41 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

Prin activitățile propuse, proiectul răspunde obiectivelor strategice la nivel județean care constau în sprijinirea activităților industriale de interes local, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Realizarea acestei investiții va avea un impact pozitiv asupra zonei, în special prin creșterea veniturilor colectate la nivel local dar și la bugetul consolidat, prin angajarea de noi persoane și menținerea, atât a angajaților existenți la momentul depunerii cererii de finanțare, cât și a celor nou create, pe o perioadă de cel puțin 3 ani, creșterea gradului de ocupare al forței de muncă cu implicații directe asupra calității vieții.

Prin achiziționarea unor echipamente performante și ecoeficiente, se va aduce o contribuție importantă asupra competitivității societății, ca urmare a diversificării activității. Impactul economic al proiectului poate fi evaluat și prin economiile de scară ce vor fi obținute ca urmare a tehnologiei superioare cu care sunt dotate echipamentele ce fac obiectul finanțării. Proiectul duce la achiziționarea de tehnologie de ultimă generație, care va permite realizarea unor produse de înaltă calitate pe piață, în condițiile unei productivități ridicate, cu consumuri reduse de materie primă, energie, și cu obținerea unor timpi de producție extrem de mici.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Nume persoană de contact: DANIELA VRABIE

Funcţie: Administrator

Telefon: 0760864430, e-mail: david.mode@yahoo.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here