Consiliul Județean se reunește astăzi în ședință ordinară

0
414

Consiliul Județean Vrancea se reunește azi în ședință ordinară având pe ordinea de zi 12 proiecte de hotărâre inițiate de președintele Marian Oprișan. Astfel, plenul Consiliului Județean va decide asupra următoarelor proiecte de hotărâre:

“Exercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea imobilului monument istoric ,,Casă Damian” – cod VN-ÎI-M-B-06433, situat în Municipul Focșani, B-dul. Gării nr.8, județul Vrancea”;

„Valorificarea prin vânzare a 772 mc masă lemnoasă pe picior aflată în zona de siguranță a DJ 205 C”;

„Completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr.4/15.02.2018 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și a componenței acesteia”;

„Aprobarea transmiterii din administrarea U.A.T județul Vrancea în administrarea U.A.T comună Biliești a sectorului de drum județean 204 G, de la km 6+050 până la km 6+100, pe o perioada de 4 luni, pentru realizarea lucrărilor aferente “Amenajare sens giratoriu cu scopul reglementării circulației pe DC 145 (str.Principala) în zonele cu intersecția DJ 204 G (str.Livezii,str.Mare)”; „Preluarea în administrarea Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea a terenului în suprafață de 1000 mp aparținând domeniului public al orașului Odobești, pentru funcționalitatea proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Vrancea”, pe durata existenței obiectivului”;

„Completarea denumirii Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr.18/15 februarie 2018 privind preluarea Căminului pentru Persoane Vârstnice „O nouă șansă” Mărășești, județul Vrancea, din subordinea Consiliului Local Mărășești în structura Direcției Generale de Asistență Socială Vrancea”;

„Darea în administrare Serviciului Public Județean „SALVAMONT” Vrancea a imobilului ”Serviciul Public de Protecţie a Plantelor”, care aparține domeniului public al Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea, situat în municipiul Focşani, str. Milcov nr. 40, cu destinația de sediu al Serviciului Public Județean „SALVAMONT” Vrancea”;

„Aprobarea înscrierii sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritorială Județul Vrancea a masei lemnoase aferente unui număr de 210 arbori din zona drumului județean DJ 202 E, în vederea valorificării”;

„Aprobarea depunerii proiectului „Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia COVID-19” spre finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”;

„Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, Municipiul Focșani, Județul Vrancea”;

„Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al UAT Județul Vrancea și al instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, precum și aprobarea situaţiilor financiare anuale consolidate ale acestora, pe anul 2019”;

„Modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 87 din 31 mai 2017 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Consolidare, reabilitare, extindere, modernizare și dotare Stadion Tineretului- Str. Cuza Vodă nr. 61” din municipiul Focșani”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here