Ministerul Educației, clarificări despre probele de evaluare a competenţelor de la Bacalaureat, Definitivat și gradele didactice

0
297

Probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale din cadrul examenului de Bacalaureat 2020 se echivalează sau se recunosc conform metodologiei elaborate prin ordin al ministrului Educaţiei. „Pentru anul şcolar 2019 – 2020, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal şi probele de evaluare a competenţelor digitale se echivalează/se recunosc conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei şi Cercetării, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”, informează Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Cadrelor didactice care susţin examenul pentru definitivare în învăţământ li se va recunoaşte pentru anul şcolar 2019 – 2020 nota obţinută la ultima inspecţie la clasă, susţinută în calitate de cadru didactic calificat, informează joi Ministerul Educaţiei şi Cercetării. „Pentru anul şcolar 2019 – 2020, cadrelor didactice care susţin examenul pentru definitivare în învăţământ li se recunoaşte nota obţinută la ultima inspecţie la clasă, susţinută în calitate de cadru didactic calificat”, precizează sursa citată.

Guvernul a adoptat în şedinţa de joi o ordonanţa de urgenţă privind reglementarea unor măsuri în domeniul educaţiei. Potrivit acesteia, începând cu data intrării în vigoare a OUG şi până la eliminarea restricţiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, gradul didactic II se obţine de către personalul didactic de predare cu o vechime la catedră de cel puţin patru ani de la obţinerea definitivării în învăţământ, prin promovarea următoarelor probe: cel puţin două inspecţii şcolare; o probă scrisă care conţine elemente de pedagogie şi de psihologie, precum şi elemente de metodica specialităţii cu abordări interdisciplinare şi de creativitate, elaborată pe baza unei programe aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru fiecare specialitate în parte.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here