Schimbări în ceea ce privește acordarea ajutorului de deces

0
2099

Reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) au trimis ieri un comunicat privind acordarea ajutorului de deces și a sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat. Astfel că, din dorința de a preveni răspândirea și infectarea cu COVID-19, Casa Județeană de Pensii (CJP) Vrancea anunță că, pe toată perioada stării de urgență, ajutorul de deces va fi trimis solicitanților fie prin mandat poștal, fie prin virament bancar.

Care sunt actele necesare?

O nouă măsură de limitare a contactului cu publicul a fost adoptată ieri la nivelul CJP Vrancea, aceea cu privire la beneficiarii ajutorului de deces. Iată care este noua procedură de acordare a acestor sume și care sunt actele necesare:În conformitate cu prevederile art. XIX din O.U.G. nr. 32/2020, ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente, care vor fi transmise exclusiv pe adresele de e-mail cjpvn@cnpp.ro sau bogdan.iaru@cnpp.ro, prin fax la nr. 0237/217758 sau cu serviciile poștale, la adresa din Loc. Focșani, B-dul Brăilei, nr. 3 bis, județ Vrancea:

  1. Cerere pentru acordarea ajutorului de deces, care este postată pe site-ul instituției(www.cjpvn.ro – Secțiunea Transparență decizională – Comunicate), în care se vor înscrie și alte date de contact (număr telefon și/sau adresa de e-mail);

  2. Copia certificatului de deces;

  3. Copia actului de identitate al solicitantului;

  4. Copia actelor de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, a actului care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar;

  5. Copia dovezii care atestă că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (factură sicriu/cruce, chitanță IML) saudeclarația pe propria răspundere dată în acest sens (model postat pe site-ul instituției www.cjpvn.ro, în secțiuneaTransparență decizională – Comunicate);

  6. Copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazulcopilului inapt în vârstă de peste 18 ani;

  7. Copia adeverinței care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii;

  8. Copie adeverință emisă de angajator sau extras din REVISAL care atestă calitatea de salariat la data decesului, în cazul asiguratului decedat sau a solicitantului salariat în cazul membrului de familie”, se arată în comunicatul trimis de reprezentanții CJP Vrancea.

Plata prin mandat poștal sau cont bancar

În cazul celor care optează pentru plata ajutorului de deces și/sau a sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat prin cont bancar, aceștia trebuie să știe că este nevoie să atașeze la dosarul electronic și copia extrasului de cont al solicitantului. Dacă aleg varianta mandatului poștal, este nevoie de specificarea adresei de domiciliu sau a reședinței temporare valabilă. „Totodată, menționăm că cererea pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat (model postat pe site-ul instituției www.cjpvn.ro – SecțiuneaTransparență decizională – Comunicate), depusă de persoanele îndreptățite(soţul supravieţuitor, copii, părinţii sau, în lips aacestora, moştenitorilor în condiţiile dreptului comun),va fi soluționată prin restituirea sumelor cuvenite, după caz, odată cu achitarea ajutorului de deces sau ulterior, după confirmarea de către oficiul poștal a neachitării drepturilor în cauză, prin una din modalitățile de plată de mai sus, și anume în cont bancar sau prin mandat poștal.

Facem precizarea că, atât ajutorul de deces, cât și sumele neîncasate de pensionarul decedat, pot fi solicitate de persoanele interesate în termenul general de prescripție de 3 ani, calculat de la data decesului”, se mai arată în documentul trimis.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here