Vă prezentăm INTEGRAL ORDONANȚELE MILITARE nr. 4, 5 și 6

0
2252

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 4 din 29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

🔴Art.1 – (1) Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în exteriorul locuinței/gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11.00-13.00 dacă aceasta se face pentru rezolvarea problemelor de natură medicală, precum tratamentele oncologice planificate, dializă etc. folosind mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/susținătorilor sau, după caz, mijloacele de transport sanitar special destinat.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în situațiile prevăzute la alin. (1) se prezintă o declarație pe propria răspundere completată în prealabil, care trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.

(3) Circulația persoanelor prevăzute la alin.(1), în afara locuinței / gospodăriei, este permisă și în intervalul orar 20.00 – 21.00, dacă aceasta se face pentru a asigura nevoile animalelor de companie/domestice doar în proximitatea locuinței/gospodăriei. Declarația pentru acest interval orar nu este necesară atunci când deplasarea se face în acest scop.

(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

🔴Art.2 – (1) Operatorii economici care comercializează alimente și produse de strictă necesitate și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse prin ordonanțe militare în perioada stării de urgență își vor organiza programul de lucru pentru a facilita și a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalul orar 11.00-13.00, limitând, în acest interval, accesul persoanelor din alte categorii de vârstă.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 30 martie 2020.

🔴Art.3 – (1) Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea autorităților competente, vor fi sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, și vor fi obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.

(2) Persoanele care nu respectă condițiile izolării la domiciliu și sunt identificate în afara spațiului de izolare, vor fi sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, și vor fi obligate să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.

(3) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

🔴Art.4 – (1) La intrarea în țară, pentru protejarea propriilor familii, conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone optează pentru carantinare/izolare, dar nu mai mult de 14 zile, în perioada dintre curse, pentru una dintre următoarele modalități de protecție împotriva răspândirii COVID-19:

a) carantinarea în spații puse la dispoziție de către angajator;

b) izolarea la domiciliu împreună cu toate persoanele cu care locuiesc/se gospodăresc, sau singuri, în alt spațiu locativ disponibil;

c) carantinarea la cerere, în spațiile puse la dispoziție de autoritățile administrației publice, cu suportarea cheltuielilor aferente carantinării.

(2) Opțiunea pentru una dintre modalitățile prevăzute la alin. (1) se materializează prin completarea, de către conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, a unei declarații pe propria răspundere prin care își asumă una dintre cele 3 variante de carantinare/izolare.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și piloților de aeronave și personalului navigant.

(4) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

🔴Art.5 – (1) Se instituie, pentru o perioadă stabilită de angajator, măsuri de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul care ocupă funcții esențiale pentru asigurarea funcționării producției, transportului și distribuției energiei electrice și gazelor naturale, a activităților de întreținere și mentenanță a echipamentelor și instalațiilor specifice, precum și a celorlalte activități de aprovizionare, respectiv, extracție, producție și procesare a resurselor și materiilor prime și/sau semiprocesate energetice necesare funcționării corespunzătoare Sistemului Energetic Național în concordanță cu prevederile Planurilor proprii de continuitate a activităților de bază în cazul instituirii stării de urgență pe teritoriul României.

(2) Refuzul izolării preventive de către personalul prevăzut la alin.(1) atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020, ora 12.00.

🔴Art.6 – (1) Autoritățile administrației publice locale vor asigura montarea de dispozitive cu soluții dezinfectante la toate intrările blocurilor de locuințe situate pe raza unității administrativ-teritoriale și vor dezinfecta periodic lifturile, casa scărilor și alte spații comune.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

🔴Art.7 – (1) Ministerele cu rețea sanitară proprie și autoritățile administrației publice locale care au în subordine sau în coordonare unități sanitare vor asigura la cerere spații hoteliere destinate repausului între ture sau gărzi personalului din sistemul public sanitar, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19 în rândul cadrelor medicale sau al familiilor acestora.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

🔴Art.8 – (1) În perioada stării de urgență prețurile la energie electrică și termică, gaze naturale, alimentare cu apă, salubritate și carburanți nu pot fi majorate peste nivelul practicat la data emiterii prezentei ordonanțe militare, acestea putând fi doar diminuate în funcție de cerere și ofertă.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

🔴Art.9 – (1) În perioada în care este instituită starea de urgență, alertele sanitare, comunicatele, textele, materialele fotografice și audio-video cu mesaje de interes public care sprijină măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, guvernamentale și/sau sponsorizate de către operatorii economici publici sau privați, persoane fizice sau organizații neguvernamentale, vor fi mediatizate gratuit și se vor adăuga ca timp suplimentar spațiului alocat pentru publicitate.

(2) Difuzarea categoriilor de mesaje prevăzute la alin. (1) va fi solicitată radiodifuzorilor sau instituțiilor mass-media de către Grupul de comunicare strategică din cadrul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și se vor identifica în momentul difuzării cu mențiunea „Mesaj de utilitate publică.”

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

🔴Art.10 – (1) Pe perioada stării de urgență se autorizează Centrul de Cercetări Științifice Medico-Militare, Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN1 și Ecologie, Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare și Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” pentru avizarea/autorizarea materialelor, componentelor, echipamentelor și dispozitivelor medicale necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii, precum și pentru tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

🔴Art.11 – (1) Transportul maritim și pe căile navigabile interioare, accesul navelor în porturile românești, precum și inspectarea și operarea navelor se desfășoară fără restricții, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a infectării cu COVID- 19, impuse de Ministerul Sănătății.

(2) Se interzice accesul piloților la bordul navelor maritime și fluvio maritime, sosite din zonele de risc roșu sau galbene, dacă nu dispun de echipamentul de protecție stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

🔴Art.12 – (1) După alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanța militară nr.2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:

(3) Interdicția privind circulația persoanelor într-un grup mai mare de 3 persoane se aplică exclusiv circulației pietonale.”

🔴Art.13 – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:

a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, pentru măsurile prevăzute la art.1;

b) Poliția Română, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și poliția locală, pentru măsura prevăzută la art.2;

c) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Jandarmeria Română, poliția locală, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsurile prevăzute la art.3 și 4;

d) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, pentru măsura prevăzută la art.5;

e) Ministerul Sănătății și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru măsurile prevăzute la art.11.

(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1-5 și art.11 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

🔴Art.14 – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.

 

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 5 din 30.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

🔴Art.1 – (1) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori

economici aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru o perioadă de 14

zile, începând cu data de 31 martie 2020 ora 18.00.

(2) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori

economici aerieni spre Italia și din Italia către România, pentru o perioadă de 14 zile,

începând cu data de 6 aprilie 2020.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) și (2) nu se aplică zborurilor efectuate cu

aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care

asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.

🔴Art.2 – (1) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor este abilitat să

asigure aplicarea și respectarea prevederilor art. 1 din prezenta ordonanță militară.

(2) Nerespectarea măsurii prevăzute la art.1 atrage răspunderea disciplinară,

civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și

regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Personalul instituției prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate

contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

🔴Art.3 – (1) Alineatele (1) și (2) ale articolului 3 din Ordonanța militară nr.4/2020

privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID – 19, publicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr.257 din 29 martie 2020, se modifică și vor avea următorul

cuprins:

„(1) Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea

autorităților competente, vor fi obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare,

suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea acestora, și vor răspunde penal

conform legii.

(2) Persoanele care nu respectă condițiile izolării la locul declarat / la care au

optat să efectueze izolarea și sunt identificate în afara spațiului de izolare vor fi

obligate să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea

acestora, și vor fi sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței de

urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de

urgență, cu modificările și completările ulterioare, dacă fapta nu constituie

infracțiune.”

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

🔴Art.4 – Prevederile art. 4 din Ordonanța militară nr.4/2020 privind măsuri de

prevenire a răspândirii COVID – 19, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr.257 din 29 martie 2020, nu se aplică:

a) piloților de aeronave și personalului navigant care zboară înspre și dinspre zone

aflate sub incidența codului „zonă GALBENĂ” sau fără risc epidemiologic;

b) piloților de aeronave și personalului navigant care zboară înspre și dinspre zone

aflate sub incidența codului „zonă ROȘIE” sau cu risc epidemiologic, care nu coboară din aeronave între zboruri, sau poartă echipament de protecție

(combinezon, mănuși, ochelari, mască), dacă între zboruri coboară din

aeronavă.

🔴Art.5 – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României,

Partea I.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul,

prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre

conținutul prezentei ordonanțe militare.

 

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 6 din 30.03.2020

privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor

comune din zona limitrofă, precum și a unei zone de protecție asupra unor

unități administrativ-teritoriale din județul Suceava❗

🔴Art.1 – Se instituie pe perioada stării de urgență, măsura de carantinare în municipiul

Suceava și în zona limitrofă formată din următoarele opt comune: Adâncata, Salcea,

Ipotești, Bosanci, Moara, Șcheia, Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei.

🔴Art.2 – Se instituie pe perioada stării de urgență o zonă de protecție, ca perimetru de

siguranță în jurul localităților carantinate, formată din toate celelalte unități teritoriale

administrative din județul Suceava.

Art.3 – În zona carantinată prevăzută la art.1 este permisă intrarea, respectiv ieșirea

pentru:

a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime și

resurselor necesare desfășurării activităților economice în zona carantinată,

precum și a aprovizionării populației;

b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată dar care desfășoară activități

economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale,

sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și

protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii

alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor.

🔴Art.4 – Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, precum și

operatorii economici din domeniul transportului feroviar de persoane, nu vor

comercializa bilete/abonamente sau alte titluri de călătorie pentru transportul

călătorilor în zona carantinată decât dacă sunt respectate dispozițiile art. 3.

🔴Art.5 – Toate restricțiile stabilite prin ordonanțe militare precedente se aplică în mod

corespunzător în localitățile carantinate și în zona de protecție.

🔴Art.6 – Se împuternicește Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției

Suceava (CJCCI) pentru a stabili completări și derogări în ceea ce privește dispozițiile

prevăzute la art. 3.

🔴Art.7 – (1) În zona de protecție, organele cu atribuții în domeniul apărării, ordinii

publice și securității naționale vor stabili măsuri specifice de prevenire și limitare a

intrării, respectiv a ieșirii persoanelor în/din zona de carantinare prevăzută la art. 1.

(2) În zona de protecție este interzisă deplasarea între localitățile din zonă a

persoanelor ce aparțin altor categorii socio-profesionale.

(3) Autoritățile administrației publice locale și județene vor aduce la cunoștința

persoanelor din zona de protecție obligațiile ce le revin referitoare la deplasarea și

accesul în/din zona carantinată.

(4) Aplicarea măsurilor de verificare, control și acces în/dinspre zona carantinată se

realizează de către personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne în colaborare

cu cele ale Ministerului Apărării Naționale.

🔴Art.8 – Accesul pe aeroportul internațional „Ștefan cel Mare” Suceava este permis

doar pentru zboruri efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și

corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și

aterizărilor tehnice necomerciale.

🔴Art.9 – Consiliul Județean Suceava împreună cu primarii și consiliile locale din

unitățile administrativ-teritoriale situate în zona de carantinare și zona de protecție

vor lua măsuri de a asigura funcționarea serviciile de protecție și asistență socială,

funcționarea corespunzătoare a serviciilor de utilități publice, precum și

aprovizionarea cu alimente de bază pentru persoanele fără susținători sau altă formă

de ajutor și care nu se pot deplasa de la locuință/gospodărie.

🔴Art.10 – Este strict interzis accesul între localități prin alte zone și căi de acces decât

cele deschise circulație publice de pe drumurile europene, naționale, județene și

comunale.

🔴Art.11 – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei

ordonanțe militare:

a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, pentru măsurile

prevăzute la art.3;

b) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru măsurile

prevăzute la art.4 și 8.

(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.3, 4 și 8 atrage răspunderea

disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările

ulterioare.

(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate

contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

🔴Art.12 – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României,

Partea I.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul,

prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre

conținutul prezentei ordonanțe militare.

 

Sursa: Facebook/Ministerul Afacerilor Interne, Romania

Sursa foto: Facebook/Ministerul Apararii Nationale, Romania – www.mapn.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here