Consiliul Județean Vrancea reabilitează drumurile afectate de intemperii

0
456
Ôîòî Ðóñëàíà Êàíþêà 29.07.09 Ðåìîíò äîðîã

Consiliul Județean Vrancea a scos la licitație serviciile de asistență tehnică – dirigenție de șantier la acordul cadru privind „Lucrări de aducere la starea inițială a unor sectoare de drumuri județene și poduri afectate de fenomen hidro – meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure, etc.) pe durata a 36 de luni calendaristice”, pentru drumurile județene din Județul Vrancea. Obiectul contractului ce va fi atribuit prin procedură de achiziție publică constă în prestarea serviciilor de asistenţă tehnică de specialitate oferită de dirigintele de şantier în perioadele de: execuție a lucrărilor; recepție la terminarea lucrărilor; după recepția la terminarea lucrărilor prin efectuarea eventualelor remedieri până la recepția finală.

Vă reamintim că societatea comercială Cristilory Prod SRL va executa lucrările de aducere la starea tehnică inițială a unor sectoare de drumuri județene și poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.). Este vorba de lucrări ce vor fi executate la șase drumuri afectate de fenomene meteorologice periculoase, respectiv: Refacere DJ 204L avariat în satul Cătăuți pe o lungime de 1,7 km și în satul Podurile pe o lungime de 2,5km, jud.Vrancea; Refacere DJ 205B-alunecare de teren –Țiifești, județul Vrancea; Refacere DJ 205R în mai multe puncte – Poiana Cristei; Refacere DJ 252 în mai multe puncte-deplasarea transversală a platformei drumului – Ploscuțeni, județul Vrancea; Refacere DJ 205L avariat de alunecări de teren cu afectarea platformei în pct. pe șes – limita comunei Păulești, jud. Vrancea; Refacere DJ 205L avariat de alunecări de teren în satul Păulești, iar în pct. Preda Ion drumul județean este distrus.

De reținut că, în conformitate cu prevederile contractuale, firma care a câștigat licitația are obligația de a elabora servicii de proiectare la faza de: Studii de teren, studiu topografic, studiu geologic, studiu hidrologic (dacă este cazul); Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții – D.A.L.I.; Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire-P.A.C.; Proiect pentru autorizarea lucrărilor de desființare – P.A.D.(dacă este cazul); Proiect de organizare a execuției lucrărilor-P.O.E, pentru obiectivul de mai sus. Elaborare servicii de proiectare la faza: proiect tehnic de execuţie; Prestare servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe toată perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivele mai sus menționate. Valoarea totală a lucrărilor este de peste 17 milioane de lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here