Finalizarea proiectului „DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII FIRMEI S.C. RETRO COMPROD S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE NOI ECHIPAMENTE”

0
192

Anunț de presă

Data 23 martie 2020

Finalizarea proiectului „DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII FIRMEI S.C. RETRO COMPROD S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE NOI ECHIPAMENTE”

S.C. RETRO COMPROD S.R.L., cu sediul în Municipiul Focșani, Str. Leopoldina Bălănuță nr. 4, ap. 5, județul Vrancea, cod poștal 620110, România, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul “ DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII FIRMEI S.C. RETRO COMPROD S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE NOI ECHIPAMENTE”, cod SMIS 112525, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl constituie diversificarea unității prin produse care nu au fost fabricate anterior în cadrul acesteia, respectiv cipsuri de tocătură, acest lucru fiind posibil prin achiziția de utilaje performante.

Rezultatele proiectului:

1. Dezvoltarea societății prin depunerea unui proiect de investiții ce vizează diversificarea activității firmei prin introducerea unui flux tehnologic nou și modern, achiziționând noi echipamente performante.

2. Promovarea proiectului, conform Manualului de Identitate Vizuală POR 2014 – 2020, prin anunțuri de presă și materiale publicitare.

3. Recertificarea Sistemului de Management al calității ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015, certificarea procesului de tăiere și rindeluire a lemnului ce cuprinde următoarele procese: tocare, uscare, mărunțire/rafinare, internaționalizare și activități de auditare financiară externă.

În cadrul programului s-au achiziționat următoarele echipamente specifice producției de cipsuri de tocătură: tocător industrial lemn – 1 buc.; linie stocare, uscare și rafinare tocătură – 1 buc.; manipulator – 1buc.; software Humidity – 1buc.

Valoarea totală a proiectului este de 4.330.170,74 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 1.962.040,92 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

Prin activitățile propuse, proiectul răspunde obiectivelor strategice la nivel județean care constau în sprijinirea activităților industriale de interes local, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Realizarea acestei investiții va avea un impact pozitiv asupra zonei, în special prin creșterea veniturilor colectate la nivel local dar și la bugetul consolidat, prin angajarea de nou personal și menținerea, atât a angajaților existenți la momentul depunerii cererii de finanțare, cât și a celui nou creat, pe o perioadă de cel putin 3 ani, creșterea gradului de ocupare al forței de muncă cu implicații directe asupra calității vieții.

Prin achiziționarea unor echipamente performante și ecoeficiente, se va aduce o contribuție importantă asupra competitivității societății, ca urmare a diversificării activității. Impactul economic al proiectului poate fi evaluat și prin economiile de scară ce vor fi obținute ca urmare a tehnologiei superioare cu care sunt dotate echipamentele ce fac obiectul finanțării. Proiectul duce la achiziționarea de tehnologie de ultimă generatie, care va permite realizarea unor produse de înaltă calitate pe piață, în condițiile unei productivități ridicate, cu consumuri reduse de materie primă, energie, si cu obținerea unor timpi de producție extrem de mici.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Nume persoană de contact: SCINTEIANU SANDA GILDA

Funcţie: Administrator

Telefon: 0726.389.686 , e-mail: retro_1994@yahoo.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here