Finalizarea proiectului „DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII LA S.C. SMART GROUP SOLUTIONS S.R.L.”

0
229

Anunț de presă

Data 20 martie 2020

Finalizarea proiectului „DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII LA S.C. SMART GROUP SOLUTIONS S.R.L.”

S.C. SMART GROUP SOLUTIONS S.R.L., cu sediul în Municipiul Focșani, strada Odobești, Nr. 60, județul Vrancea, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul “DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII LA S.C. SMART GROUP SOLUTIONS S.R.L.”, cod SMIS 113810, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 A: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl constituie diversificarea unității prin servicii care nu au fost prestate anterior în cadrul acesteia, respectiv editarea de cataloage, cărți poștale, felicitări și produse similar tipărite, acest lucru fiind posibil prin achiziția de TEHNICĂ DE LUCRU PERFORMANTĂ.

Rezultatele proiectului:

1. Dezvoltarea societății prin depunerea unui proiect de investiții ce vizează diversificarea activității firmei prin introducerea unui flux tehnologic nou și modern, achiziționând noi echipamente performante și modernizarea spațiului de desfășurare a activităților.

2. Promovarea proiectului, conform Manualului de Identitate Vizuală POR 2014 – 2020, prin anunțuri de presă și materiale publicitare.

În cadrul programului s-au achiziționat următoarele echipamente: televizor- 2 buc.; server- 1 buc.; imprimantă color- 1 buc.; plotter- 1 buc.; copiator alb negru- 2 buc.; calculator- 5 buc.; laptop- 4 buc.; set fotografic- 2 buc.; set mobilier sală ședințe mare- 1 buc.; set mobilier sală primire- 1 buc.; set mobilier birou mare- 1 buc.; set mobilier birouri personale- 7 buc.; set mobilier secretariat- 1 buc.; set mobilier bucătărie- 1 buc.; mașină de imprimat folio- 1 buc.; proiector- 1 buc.; mașină spiralat- 1 buc.; licență- 2 pachete; imprimantă flatbed- 1 buc.; precum și modernizarea spațiului destinat noii activități prin lucrări de igienizare.

Valoarea totală a proiectului este de 1.099.271,26 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 628.155,00 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

Prin activitățile propuse, proiectul răspunde obiectivelor strategice la nivel județean care constau în sprijinirea activităților industriale de interes local, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Realizarea acestei investiții va avea un impact pozitiv asupra zonei, în special prin creșterea veniturilor colectate la nivel local dar și la bugetul consolidat, prin angajarea a doua noi persoane și menținerea, atât a angajaților existenți la momentul depunerii cererii de finanțare, cât și a celor nou create, pe o perioadă de cel putin 3 ani, creșterea gradului de ocupare al forței de muncă cu implicații directe asupra calității vieții.

Prin achiziționarea unor echipamente performante și ecoeficiente, se va aduce o contribuție importantă asupra competitivității societății, ca urmare a diversificării activității. Impactul economic al proiectului poate fi evaluat și prin economiile de scară ce vor fi obținute ca urmare a tehnologiei superioare cu care sunt dotate echipamentele ce fac obiectul finanțării. Proiectul duce la achiziționarea de tehnologie de ultimă generatie, care va permite realizarea unor serviicii de înaltă calitate pe piață, în condițiile unei productivități ridicate, cu consumuri reduse de energie și cu obținerea unor timpi de producție extrem de mici.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Nume persoană de contact: LILIANA DRAGOMIR

Funcţie: Administrator

Telefon: 0730.557.331 , e-mail: simona@s-g-s.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here