Amenzi și firme dizolvate pentru administratorii care nu declară beneficiarii reali ai societăților

0
383

Administratorii firmelor sunt puși pe drumuri la Registrul Comerțului pentru a mai depune o declarație privind beneficiarul real al societății. Cei care nu vor depune declarațiile riscă o amendă de 10 mii lei și dizolvarea firmelor. Depunerea declarației este reglementată prin Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care stabileșt că această declarație se depune la înmatricularea firmelor, anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real. Depunerea declarație poate fi justificată în cazul firmelor care au acționari persoane juridice dar este absolut inutilă pentru firmele unde o persoană fizică este acționar unic, care ar trebui să declare că el este beneficiarul societății. Conform informațiilor de la Registrul Comerțului, la înmatricularea firmelor se depune această declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor. Ulterior, declarația anuală se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale. Declarație se mai depune ori de câte ori intervine o modificare, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea privind datele de identificare ale beneficiarului real.

Nedepunerea de către reprezentantul legal a declaraţiei privind datele de identificare ale beneficiarului real, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se realizează de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi ale unităţilor sale teritoriale şi de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălări Banilor, prin agenţi constatatori proprii.

Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se comunică oficiului registrului comerţului, în acesta fiind consemnat că nedepunerea declaraţiei atrage dizolvarea societăţii, în condiţiile art. 237 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancţiunii contravenţionale reprezentantul persoanei juridice prevăzute la art. 56 alin. (1) nu a depus declaraţia privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat va putea pronunţa dizolvarea societăţii (cauza de dizolvare poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond)”, arată o informare de la Registrul Comerțului.

Pentru acest an, persoanele juridice înmatriculate până la data întrării în vigoare a legii, supuse obligației de depunere a declarației privind beneficiarul real vor depune o singură declarație, după aprobarea situaţiilor financiare anuale. ONRC precizează că aceste cereri de înregistrare având ca obiect depunerea declarațiilor de mai sus pot fi depuse la ghișeu, online sau prin corespondență, cu confirmare de primire. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă. În cazul cererilor depuse online sau prin corespondență, se vor anexa declarațiile privind beneficiarii reali, în formă autentică.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here