Venus, locuință protejată în Mărășești pentru femei victime ale violenței domestice

0
243

Consiliul Județean Vrancea a aprobat documentația tehnico-economică la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare, reabilitare, recompartimentare prin înfiinţare locuinţă protejată «VENUS – Împreună pentru o viaţă în siguranţă»”. Investiția se află în orașul Mărăşeşti și aparţine Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea (DGASPC), instituție din subordinea Consiliului Județean. Valoarea proiectului este de aproximativ un milion de lei.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea şi dezvoltarea măsurilor şi serviciilor sociale, în scopul prevenirii şi combaterii violenței domestice la nivel naţional prin crearea şi dezvoltarea unei reţele naţionale inovative integrate de locuinţe protejate, grupuri de suport şi consiliere vocaţională în scopul implementării unui program naţional de protecţie a victimelor violenţei domestice şi derularea unor campanii privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie.

„VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” este proiectul care va oferi în premieră servicii noi și integrate care vor constitui un ajutor real femeilor care sunt victime ale violenței domestice. Pentru realizarea acestui proiect, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a accesat fondurile necesare prin POCU în calitate de Beneficiar/Lider de parteneriat.

Prin Proiectul POCU „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, începând cu luna martie 2020, vor fi create servicii noi și gratuite destinate victimelor violenței domestice în judetul Vrancea, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea: 1 locuință protejată pentru victimele violenței domestice care necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă; 1 grup de suport care va furniza consiliere psihologică prin intermediul unor programe specifice de asistență psihologică și de dezvoltare personală pentru victimele violenței domestice în scopul de a le asigura sprijinul necesar pentru depășirea situației de criză în care se află; 1 cabinet de consiliere vocațională prin care beneficiarele sunt sprijinite și orientate, astfel încât să  identifice care sunt opțiunile personale cele mai potrivite pentru formare profesională și identificarea unui loc de muncă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here