Consiliul Județean a repartizat sume de bani localităților vrâncene cu respectarea prevederilor legale

0
665

Secretarul județului Vrancea, Raluca Dan, a prezentat plenului Consiliului Județean, în cadrul ședinței ordinare de miercuri, un raport privind solicitarea primarilor PNL privind anularea HCJ nr. 27/2020 și adoptarea unei noi hotărâri de repartizare a sumelor respective. Este vorba de  hotărârea privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale din Județul Vrancea a fondului la dispoziția Consiliului Județean constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2020.

Plângerea  înregistrată la Consiliul Județean a fost semnată de primarii localităților Bolotești, Răstoaca, Vizantea – Livezi, Ciorăști, Biliești, Broșteni, Gura Caliței, Bîrsești, Bălești, Bordești, Chiojdeni, Homocea, Jariștea, Nereju, Tîmboiești, Tulnici și Urechești. Primarii au solicitat anularea actului administrativ, ceea ce înseamnă desfiinţarea actului, pe motive de nelegalitate. „Vreau să înțelegeți că în lumina prevederilor legale aplicabile cu referire expresă la doctrina de specialitate, noțiunea de revocare este folosită numai pentru cazurile de scoatere din vigoare a actelor administrative pentru cauze de inoportunitate, în timp ce anularea presupune desfiinţarea actului, pe motive de nelegalitate. (Practica judecătorească şi chiar instanța supremă s-a pronunțat în acest sens.) Însă, legiuitorul limitează posibilitatea organului administrativ de a reveni asupra actelor ce le-a emis, prin revocare, numai până în momentul în care actele administrative şi-au produs efectele prin executare sau prin intrarea lor în circuitul altor raporturi juridice, ceea ce în cazul HCJ 27 s-a întâmplat deja. Așadar, procedura revocării este exclusă din punct de vedere juridic și administrativ. În ceea ce privește anularea actului, subliniez să această procedura este de competența unei alte instituții, și anume, instanța de judecată. În concluzie, orice altă procedura administrativă este exclusă după ce actul şi-a produs efectele prin executare producând alte efecte juridice acesta fiind un principiu de drept administrativ“, a precizat Raluca Dan.

Secretarul județului a arătat că juriștilor Consiliului Județean le-a fost foarte greu să înțeleagă care sunt efectiv textele de lege presupus încălcate prin adoptarea HCJ 27, deoarece „contestatarii amestecă procedurile legale date în competență consiliului județean prin Legea bugetului pe anul 2020 și în fapt, fac trimitere doar la  aspecte ce țin exclusiv de oportunitate“. „În plângere se face trimitere la niște articole din Legea nr. 273/2006 asupra cărora nu își are sensul să mă mai aplec deoarece, potrivit Legii nr. 5/2020, acestea nu se aplică în actualul exercițiu bugetar ( astfel, art. 6 din legea 5 prin alin  (1) face o derogare în anul 2020 de la prevederile unor articole din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, articole unde care prevedea procedura invocată în plângere). Sumele corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020 s-au repartizat exact cum a condiționat legiuitorul și anume, integral în anul 2020 comunelor, oraşelor şi municipiilor, conform textului de lege – vezi art. 1 din HCJ 27 (art. 6 alin. (6) din Legea nr. 5/2020)“, a mai spus plenului, secretarul județului Raluca Dan.

Aceasta a explicat că, în conformitate cu prevederile legale, repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale se face prin hotărâre, ceea ce există, după consultarea primarilor (ceea ce s-a făcut) și în funcţie de lungimea şi starea tehnică a drumurilor. „Trebuie să mai menționez faptul că domnii primari au contestat și faptul că nu au fost consultați de Guvern la momentul întocmirii legii bugetului de stat. Însă, la acest punct nu putem răspunde deoarece nu intră în competențele Consiliului Județean să intermedieze consultarea structurilor asociative la întocmirea bugetului de stat“, a mai arătat secretarul județului Vrancea, Raluca Dan.

La sfârșitul lunii ianuarie, Consiliul Județean Vrancea a aprobat repartizarea pe localități a sumei de 27,3 milioane de lei. Este vorba de fondul aflat la dispoziția administrației județene constituit din cota de 6 la sută din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2020, precum și sume defalcate din TVA și impozitul pe venit previzionat pe anii 2021-2023.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here