Locuitorii comunei Cârligele vor primi stimulente la întemeierea familiei şi la naşterea unui copil

0
1857

Joi, la sediul Căminului Cultural Cârligele, în prezenţa a peste 30 de locuitori ai comunei, reprezentaţi din partea Şcolii Cârligele şi ai unităţilor de cult din comuna noastră, a fost aprobat bugetul local al comunei Cârligele pentru anul 2020. Suma totală aprobată a fost 7.892.000 lei din care pentru secţiunea de dezvoltare 4.175.000 lei, majoritatea provenind din fonduri europene şi guvernamentale nerambursabile (53% din totalul bugetului local) şi secţiunea de funcţionare 3.717.000 lei (cuprinde inclusiv cheltuieli cu plata iluminatului public, plata salariilor asistenţilor personali şi indemnizaţiile persoanelor cu handicap, susţinerea funcţionării Centrului de Zi şi a grupei cu program prelungit de la Grădiniţa Cârligele prin asigurarea salariilor şi plata în totalitate din acest an a mesei de prânz a copiilor, cheltuieli curente de gospodărire comunală, alte cheltuieli de funcţionare a instituţiei).

S-au detaliat, de asemenea, stadiul investițiilor aflate în curs de derulare în ceea ce priveşte infrastructura locală – drumuri, apă şi canalizare, stadiul elaborării proiectului de investiţii privind racordarea la reţeaua naţională de gaze pentru comuna noastră.

La elaborarea bugetului, la capitolul Gospodărire Comunală, s-a ţinut cont de solicitările scrise primite din partea Şcolii Generale Cârligele cu privire la amenajarea curţii Şcolii „Mihail Sîmbotin” şi de amendamentele consilierilor locali privind încurajarea colectării selective a deşeurilor prin achiziţionarea de pubele şi saci menajeri de diferite culori. La propunerea preoţilor parohi din satele Cârligele şi Dălhăuţi s-au alocat sume în cadrul bugetului local pentru amenajarea parcărilor şi intrărilor din faţa bisericilor.

De asemenea, la propunerea unor consilieri locali au fost cuprinse în buget sume privind acordarea unui stimulent la întemeierea familiei şi la naşterea unui copil precum şi pentru achiziţionarea unui număr de 9 videoproiectoare în vederea modernizării sistemului de predare la Şcoala ,,Mihail Sîmbotin”, Cârligele.

Vă asigurăm că vom depune în continuare eforturi pentru finanţarea din bugetul local a cât mai multe lucrări şi investiţii, lucrând intens la depunerea de proiecte în funcţie de programele de finanţare promovate de guvern şi autorităţile care alocă fonduri europene nerambursabile.

Sursa: Facebook/Primăria Cârligele

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here