Consiliul Județean continuă demersurile pentru finalizarea proiectului Vrancea Curată

0
123

Consiliul Județean va prelua în administrare suprafețele de teren aparținând domeniului public din 67 de localități, necesare asigurării funcționalității proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Vrancea”. Pe aceste terenuri au fost realizate sau se află în curs de realizare 589 puncte de colectare a deşeurilor, a câte 20 metri pătrați. În acest sens, plenul Consiliului Județean Vrancea va dezbate miercuri în ședință ordinară, un proiect de hotărâre. Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Vrancea” este realizat în proporție de 95 la sută și va fi finalizat anul acesta. În acest moment se află în derulare ultimul contract, cel privind construirea de puncte de colectare, contract care este realizat în proporție de 85 la sută. Datele au fost prezentate, în luna februarie, în ședința Adunării Generale a Asociației intracomunitare Vrancea Curată.

De altfel, în luna octombrie 2018, Consiliul Județean Vrancea a anunțat că a finalizat Faza I a proiectului „Sistem de management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Vrancea”. Valoarea totală a Fazei I a Proiectului este de 59.130.083,00 lei , fără TVA. Proiectul cuprinde 11 contracte: 5 contracte de servicii, 4 contracte de lucrări și 2 contracte de furnizare. În Faza 1 a proiectului care s-a închis la 30.06.2016, au fost finalizate cele mai multe dintre contracte, fiind îndepliniți majoritatea indicatorilor fizici ai proiectului: au fost închise și reabilitate cele 5 depozite urbane neconforme din Focșani, Adjud, Mărășești, Odobești și Panciu, s-au finalizat lucrările la Celulă 1 de depozitare a deșeurilor și la Stația de sortare din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Haret, s-au construit Stațiile de transfer de la Focșani – Golești, Adjud și Vidra, precum și cele 6 platforme de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice de la Focșani – Mîndresti (2), Adjud, Mărășești, Panciu și Odobești.

Indicatorii de performanță ai proiectului vor fi îndepliniți la finalizarea celei de a 2-a Faze a Proiectului după cum urmează: gradul de acoperire a colectării în zona urbană va fi de 100%, gradul de acoperire a colectării în zona rurală va fi de 90%, va fi introdus în zona rurală sistemul de colectare separată a deșeurilor din ambalaje și biodegradabile, volumul deșeurilor mixte la depozitele de deșeuri va fi redus cu 40%. Tot atunci, administrația județeană a anunțat lansarea proiectului „Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Vrancea”. Valoarea totală a Contractului de Finanțare inclusiv TVA este de 47.485.565,05 lei din care valoarea totală eligibilă este de 39.714.437,01 lei, finanțare nerambursabilă din Fondul de Coeziune în suma maximă de 36.211.305,94 lei și valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului în suma de 739.006,25 lei. Proiectul cuprinde 11 contracte: 5 contracte de servicii, 4 contracte de lucrări și 2 contracte de furnizare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here