Primarul din Fitionești și-a prezentat raportul de activitate pe anul 2019

0
726

Primarul comunei Fitionești, Iordache Cazacu, și-a prezentat raportul de activitate pe anul 2019. Edilul șef spune că, cu toate că şi anul 2019 a fost un an plin de frământări în societatea romanească, pe toate planurile, administrația locală s-a străduit să continuie proiectele de dezvoltare a localităţii începute în anii anteriori, şi să deschidă noi şantiere cu lucrările la investiții finanţate în 2019 prin intermediul Companiei Naționale de Investiții, Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL 2). Astfel, la nivel local s-a reușit implementarea unor proiecte de infrastructură după cum urmează: „Punere în siguranță drumuri calamitate ca urmare a inundațiilor din anii 2014-2016, comuna Fitionești, județul Vrancea” obiectiv finanțat prin Compania Națională de Investiții, cu o valoare a lucrărilor de construcții de 3.076.094 lei, executate de către antreprenorul SC Madencris, fiind modernizate drumuri în lungime totală de 3,9 km; „Modernizare drum local Dănești și pod din beton armat peste râul Zăbrăuți distruse de ploile torențiale din anul 2013, comuna Fitionești, județul Vrancea”, finanțat de asemenea prin Compania Națională de Investiții, cu o valoare a lucrărilor de construcții de 1.672.655 lei, executate de către asocierea SC Roman Impex SRL și SC Conferic SRL, fiind realizat un pod de beton armat și modernizate drumuri în lungime de 1,7 km; „Realizare sediu administrație publică locală, sat Fitionești, comuna Fitionești, județul Vrancea” finanțat prin programul PNDL II, cu o valoare a lucrărilor de construcții de 1.610.848 lei, executate de către antreprenorul SC Marservice SRL, fiind construit un sediu nou al primăriei în suprafață de 502,95 mp (demisol+P+1E); „Modernizare drumuri de interes local, comuna Fitionești, județul Vrancea” finanțat prin programul PNDL II, cu o valoare a lucrărilor de construcții de 5.424.216 lei, executate de către antreprenorul SC Sotirex SRL, fiind modernizate drumuri comunale în lungime de 6,7 km; „Sistem public centralizat de canalizare al apelor uzate menajere și stație de epurare a efluentului uzat menajer, comuna Fitionești, județul Vrancea” finanțat prin programul PNDL I, cu o valoare a lucrărilor de construcții de 14.384.223 lei, executate de către antreprenorul SC Roman Impex SRL, cuprinzând realizarea rețelei de canalizare în lungime de 15.259 m din care sistem gravitațional 10.194 m, vacumatic 5.065 m, stație de epurare de 800 mc/zi și două stații de vacuum; „Amenajare șanțuri betonate pe drum comunal DC 41, sat Ghimicești, comuna Fitionești, județul Vrancea”, finanțat prin programul AFIR, cu o valoare a lucrărilor de construcții de 451.916 lei, executate de către antreprenorul SC Menconistef SRL, cuprinzând amenajarea șanțurilor și podețelor în satul Ghimicești. „De asemenea, cu sprijinul Consiliului Județean Vrancea, cu ajutorul domnului președinte Marian Oprișan, au fost demarate lucrările de reabilitare și modernizare a drumului județean DJ 205J, urmând ca anul acesta să se finalizeze lucrările. Am inițiat și depus atât la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației cât și la Fondul de Dezvoltare și Investiții spre finanțare obiectivul ”Sistem de alimentare cu gaze naturale în comuna Fitionești cu satele aparținătoare Fitionești, Holbănești, Mănăstioara, Ghimicești, Ciolănești, județul Vrancea” cu o valoare totală a investiției de 27.949.326 lei. De asemenea, s-au depus documentații spre finanțare pentru obiectivele de investiții ”Extindere rețea de canalizare în comuna Fitionești, județul Vrancea” cu o valoare a lucrărilor de 7.611.501 lei, cuprinzând extinderea conductelor de canalizare în sistem gravitațional în lungime de 7.352,3 m, și ”Extindere, modernizare rețele de apă potabilă, comuna Fitionești, județul Vrancea” cu o valoare a lucrărilor de 4.934.255 lei, cuprinzând modernizarea rețelelor de distribuție a apei potabile“, se arată în raportul de activitate pe anul 2019 al primarului Iordache Cazacu. Acesta arată că tot în cadrul Companiei Naționale de Investiții a fost înaintată solicitarea de includere în subprogramul –lucrări în primă urgență a obiectivului de investiții ”Punere în siguranță și protecție drumuri sătești calamitate în urma inundațiilor din anul 2018, comuna Fitionești, județul Vrancea” ce are ca scop modernizarea drumurilor comunale rămase neasfaltate. „De asemenea, țin să precizez că în urma înaintării solicitării privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public, subprogramul –săli de sport a obiectivului ”Sală sport în comuna Fitionești, județul Vrancea”, aceasta a fost aprobată. Tot în decursul anului 2019 am demarat procedurile de refacere a Căminului Cultural al comunei, distrus în urma incendiului din 10 ianuarie 2019, refacere ce va fi realizată din fonduri nerambursabile. Actualmente ne regăsim în faza realizării studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, urmând începerea lucrărilor. În anul 2019 o prioritate deosebită a avut-o și întreținerea drumurilor agricole de pe administrativul comunei Fitionești, astfel încât locuitorii comunei și nu numai, să își poată transporta produsele agricole în siguranță. Consider că datele prezentului raport realizează o radiografie transparentă a întregii activităţi de anul trecut şi a modului în care administraţia a răspuns problemelor întregii comunităţi locale“, mai arată Iordache Cazacu în raportul de activitate.

Edilul șef din Fitionești a arătat că pe latura sociala, au fost rezolvate cu promptitudine orice solicitări în ceea ce privește asistența socială, respectiv ajutoare de înmormântare acolo unde era strict necesar, anchete sociale, rezolvarea dosarelor de handicap etc. Primarul Iordache Cazacu a mai susținut că în cadrul Centrului de asistență și suport pentru persoane vârstnice Fitionești, se acordă servicii de asistență socială de bună calitate atât locuitorilor din localitate cât și celor din afară, fiind renumit nu doar în județul Vrancea ci și în județele învecinate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here