Casa de Cultură „Tudor Vornicu” din Adjud va reabilitată

0
151

Casa de cultura „Tudor Vornicu” Adjud va fi complet reabilitată. Primăria Adjud a demarat proiectul de investiții „Lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice clădire casa de cultură „Tudor Vornicu”, municipiul Adjud, judeţul Vrancea“. În acest sens, Primăria Adjud a încheiat contractul de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, pentru proiectul mai sus menționat. Proiectul a fost selectat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructuri publice, inclusiv în clădiri publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice. Perioada de implementare a proiectului este de 55 luni, respectiv între data 01.05.2016 și data 30.11.2020. Valoarea totală a proiectului este de 2.513.507,79 lei. Obiectivul general al proiectului este de a reabilita clădirea publică Casa de Cultură „Tudor Vornicu” Adjud prin toate măsurile de intervenție posibile și eficiente, și de a implementa atât soluții de creștere a performanțelor energetice ale acesteia cât și soluții de producere a energiei prin utilizarea de surse regenerabile. Rezultate estimate sunt: scăderea consumului anual de energie primară; scăderea consumului anual de energie finală (din surse neregenerabile); scăderea consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile); scăderea consumului anual de energie primară din surse regenerabile; reducerea costurilor de funcționare a clădirii; scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră; îmbunătățirea stării de sănătate a populației, ca urmare a diminuării semnificative a poluării.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here