Senatorul liberal Cătălin Toma a votat împotriva protecției juridice a cadrelor didactice, deși chiar el a fost profesor

0
819

Conform senat.ro, vrânceanul Cătălin Dumitru Toma, senator PNL, a votat în data de 3 februarie, CONTRA propunerii legislative privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control, cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Senatorului PNL Cătălin Dumitru Toma i s-au alăturat încă 10 colegi de partid, care au votat împotriva propunerii legislative făcută de senatorul PSD, Nicolae Șerban, înregistrată la Senat din 2016. Deși senatorul Cătălin Dumitru Toma și ceilalți liberali nu au fost de acord cu legea privind măsurile de protecție a personalului din învățământul preuniversitar, totuși Senatul a adoptat proiectul de lege, cu 75 de voturi pentru. Senatorul PSD Şerban Nicolae a precizat că în sistemul naţional de învăţământ se constată o lipsă de protecţie juridică a cadrelor didactice faţă de hărţuirea şi agresiunile venite din partea elevilor, părinţilor sau reprezentanţilor legali ai acestora.

Conform legii, personalul didactic, de conducere, de îndrumare și control se va bucura de: Respect și considerație față de persoana sa și față de profesie din partea beneficiarilor primari, secundari și terțiari ai educației, precum și din partea celorlalți salariați ai unității; Un climat de ordine, disciplină și respect, în timpul desfășurării actului educațional în contexte formale, nonformale și informale; Autoritatea de a lua decizii oportune, care să îi permită să mențină un mediu adecvat în timpul procesului de predare-învățare-evaluare, dar și pe parcursul desfășurării de activități extrașcolare; Susținerea părinților sau reprezentanților legali ai beneficiarilor primari ai educației, în realizarea actului educațional; Dreptul de a aplica sancțiuni disciplinare beneficiarilor primari, conform regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ; Protecție juridică adecvată pentru îndeplinirea sarcinilor; Sprijin și implicare din partea autorităților, inclusiv a celor care au atribuții în domeniul învățământului, pentru asigurarea tratamentului, considerației și respectului cuvenit funcției, în raport cu importanța socială și sarcinile specifice; Beneficiul campaniilor desfășurate la nivel național și local, de către autoritățile administrației publice, pentru creșterea considerației și prestigiului social.

Oare, dacă domnul senator PNL Cătălin Dumitru Toma era și acum un simplu profesor de franceză la Odobești, s-ar fi bucurat de niște drepturi și avantaje oferite prin legea inițiată de un senator PSD? Probabil că da, însă dumnealui acum se zbate să spună NU și să fie contra la tot ceea ce propune PSD-ul. E un joc prin care oamenii plătesc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here