Lansarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în Municipiul Focșani”

0
293

Comunicat de presă

12.02.2020

Lansarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în             Municipiul Focșani

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Focșani, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în Municipiul Focșani ”, cod MySMIS 125641, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 ,,Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3/3.1/C “Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

Valoarea totală a proiectului este de 19.740.430,06 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 19.342.122,86 lei.

Obiectivele proiectului sunt:

Obiectivul general al proiectului propus spre finanțare îl reprezintă creșterea calității vieții în Municipiului Focșani prin realizarea unui sistem de iluminat public stradal care să asigure satisfacerea integrală a necesităților orașului și a locuitorilor săi, în condițiile de maximă eficiență din punct de vedere al consumului de resurse și cu rezultate benefice în privința costurilor acestor utilități pentru populație și Municipalitate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Reducerea consumului de energie electrică și implicit al emisiilor de CO2.

2. Scăderea cheltuielilor generate de sistemul de iluminat public.

3. Realizarea unui iluminat public care să respecte prevederile standardului european în vigoare SR EN 13201/2015.

4. Ameliorarea securității, siguranței și confortului cetățenilor pe timp de noapte.

5. Diminuarea poluării luminoase.

6. Folosirea materialelor ecologice pentru protecția mediului.

Durata de implementare a proiectului este de 61 luni: respectiv de la data 27.09.2016 până la data 30.09.2021

Informații suplimentare despre proiect se pot obţine la: Manager proiect Bogdan Bratu – Manager Proiect. Tel.: 0237/236000, int: 212, email: bratu@focsani.info

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here