56 de profesori pensionabili din Vrancea rămân, în continuare, la catedră și în anul școlar 2020-2021

0
2502

56 de cadre didactice din Vrancea au primit aviz favorabil din partea Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, pentru menținerea în activitate ca titulari în funcția didactică peste vârsta de pensionare, la nivelul unităților de învățământ. Cadrele didactice vor rămâne în activitate până la 3 ani, deși se află la vârsta pensionării, după ce consiliile de administrație ale școlilor unde predau au fost de acord cu acest fapt și Inspectoratul Școlar Județean Vrancea a dat aviz favorabil cererilor. Deși au fost depuse 57 de solicitări, una dintre acestea a fost respinsă, deoarece există o restrângere de activitate nesoluționată din anul 2019. În perioada 12-13 februarie, eventualele contestații se înregistrează la inspectoratul școlar şi reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Contestațiile se soluţionează de consiliul de administraţie al Inspectoratului Școlar conform calendarului, iar hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar prin care se soluționează aceste contestații este definitivă, şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ competentă. După soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al Inspectoratului Școlar, inspectorul şcolar general emite decizia privind menţinerea în activitate ca titular a personalului didactic de predare, care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (7), în funcţia didactică, în anul şcolar 2020-2021. Conform articolului 28, alineatul 4 și 5 din Metodologie, cadrele didactice pensionate pot desfășura activități didactice, salarizate prin plata cu ora, după împlinirea vârstei standard de pensionare. Condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare, la data de 1 septembrie 2020, sunt: pentru femei, vârsta la ieșirea la pensie, 61 de ani şi 5 luni, 31 de ani şi 5 luni stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani – stagiul minim de cotizare; pentru bărbați, vârsta la ieșirea la pensie, 65 de ani, 35 de ani stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani – stagiul minim de cotizare. Atașat, aveți un document cu lista cadrelor didactice ce îndeplinesc condiţiile legale de pensionare la 1 septembrie 2020 şi au solicitat menţinerea în activitate ca titulari şi în anul şcolar 2020-2021.

Lista cadrelor cu prelungire de activitate AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here