Precizări privind cardul european de asigurări de sănătate duplicat

0
664

C.A.S. Vrancea aduce la cunoştinţa asiguraţilor că, prin Ordinul C.N.A.S. nr. 1151/ 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 39 din 21.01.2020, s-a aprobat procedura de eliberare, precum şi modalitatea de suportare a cheltuielilor aferente producerii și distribuției cardului european de asigurări sociale de sănătate duplicat.

Astfel, persoanele asigurate pot solicita eliberarea unui card european de sănătate duplicat în cazul pierderii, deteriorării, modificării datelor personale sau alte situații justificate, contra cost, iar perioada de valabilitate nu va putea depăși perioada de valabilitate a cardului inițial.

Suma ce se suportă de către asigurat în vederea eliberării cardului duplicat este de 8,33 lei/ card (inclusiv TVA). Contul în care poate fi plătită această sumă este: RO09TREZ6915005XXX000075 deschis la Trezoreria Focşani.

Eliberarea cardurilor europene de asigurări sociale de sănătate duplicat se va realiza începând cu data de 07. 02. 2020.

Biroul de presă C.A.S. Vrancea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here