LANSAREA PROIECTULUI „EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A POLICLINICII ORAŞULUI PANCIU”

0
136

Anunţ de presă

31 Ianuarie 2020

LANSAREA PROIECTULUI „EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ

A POLICLINICII ORAŞULUI PANCIU”

Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul Panciu implementează proiectul “Eficientizarea energetică a Policlinicii Oraşului Panciu”, cod SMIS 117309. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Operaţiunea „Creşterea eficienţei energetice în cladirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari”. Autoritatea de Management este Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, iar Organismul Intermediar este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.

Obiectivul General al proiectului este “Îmbunătăţirea eficienţei energetice a “POLICLINICII ORAŞULUI PANCIU” prin gestionarea inteligentă a energiei şi eficientizarea consumurilor.

Lucrările necesare pentru îndeplinirea obiectivelor specifice pentru creşterea eficienţei energetice sunt:

– termoizolare anvelopă (vată minerală bazaltică / polistiren extrudat) faţadă ventilată fibrociment;

– refacere sarpantă cu aceeaşi structură (lemn ignifugat)

– decupare trapă acces pod din holul etajului (acces către panourile solare)

– izolare termică planşeu peste ultimul nivel (polistiren extrudat);

– refacere hidroizolaţie învelitoare tablă amprentată (tip ţigle);

– înlocuire tâmplărie exterioară PVC cu tâmplărie aluminiu, geam termoizolant;

– înlocuire sistem scurgere ape pluviale (jgeaburi, burlane, canale colectoare).

Descrierea investiţiei:

– refacere trotuar perimetral 1m;

– măsuri necesare pentru accesul şi mobilitatea persoanelor cu dizabilităţi

– dotari: grup pompare – 1 buc; panouri solare -12 buc; pompe circulaţie – 2 buc; vas de expansiune 24 L – 1 buc; acumulator agent termic 1000 L -1 buc; sistem telemanagement sistem de iluminat interior – 1 buc; vas de expansiune V=100 LITRI – 1 buc; vas expansiune V24L – 1 buc; centrala de detecţie incendiu – 1 buc; tablou electric – 1 buc.

Valoarea totală a proiectului este de 3.481.104,26 lei, valoarea totală eligibilă: 3.481.104,26 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 2.958.938,62 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 452.543,55 lei, iar cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 69.622,09 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 44 luni, începând cu 01.05.2017 si până la 31.12.2020.

Informaţii suplimentare

Serban-Tarau Cosmin-Ionut, manager proiect, telefon 0237/275 811 / 0726.390.830, fax 0237/276137; e-mail: primaria.panciu@gmail.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here