Medicul Mihai Nedelcu îi scrie ministrului Sănătății: Oameni fără nicio legătură cu sistemul de sănătate, desemnați să ia decizii privind activitatea Spitalului județean

0
1224

Președintele Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență “Sf Pantelimon” Focșani, medicul Mihai Nedelcu, i-a trimis ieri o scrisoare ministrului Sănătății, Victor Sebastian Costache. Medicul Nedelcu arată că împotriva sa a fost declanșată o adevărată ofensivă mediatică prin liberalii desemnați chiar de minister în Consiliul de Administrație al spitalului. Redăm mai jos conținutul integral al scrisorii:

„Subsemnatul Nedelcu Mihai, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență “Sf Pantelimon” Focșani, având în vedere ofensivă mediatică declanșată de doamna Ana Maria Dimitriu, domnul Epure Alexandru Ciprian și domnul Cozma Dragoș Cătălin, desemnați prin Ordinului Ministrului Sănătății nr. 64/20.01.2020, membri ai Consiliului de Administrație al Spitalului de Urgență Sf Pantelimon Focșani.

În primul rând, vă rugăm să faceți cunoscut ce v-a determinat și ce i-a recomandat să-i alegeți pe consilierii PNL enumerați mai sus, în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență “Sfântul Pantelimon” Focșani, în detrimentul specialiștilor în domeniu din cadrul DSP Vrancea care sunt tocmai reprezentanții Ministerului Sănătății în județ.

Este pentru prima dată când oameni fără nicio legătură cu sistemul de sănătate, nu doar cu spitalul județean, fără nicio pregătire profesională care să-i recomande, sunt desemnați să ia decizii care să afecteze activitatea spitalului județean. În același timp, vă informez cu privire la modalitatea în care cei trei reprezentanți ai Ministerului Sănătății, înțeleg să își îndeplinească atribuțiile prevăzute în lege și regulamentele specifice care le circumscriu activitatea:

Astfel, în data de 27.01.2020, doamna Ana -Maria Dimitriu sub semnătură proprie, a înregistrat la Consiliul Județean Vrancea sub nr. 1070/23.01.2020, o adresă prin care este convocată ședința Consiliului de Administrație în aceeași zi. Din cuprinsul acestei adrese, rezultă că doamna Dimitriu stabilise o ordine de zi, care urmă să fie discutată. Având în vedere neconformitățile procedurale și legale existente în documentul depus de d-na Dimitriu Ana-Maria, am înțeles să răspund solicitării acesteia, tocmai pentru a clarifica procedurile de lucru în cadrul Consiliului de Administrație din care face parte. Ba, mai mult, punctul de vedere al subsemnatului cu privire la solicitarea formulată de doamna Dumitriu Ana-Maria, i-a fost comunicat și în scris, cu ocazia întâlnirii, și cuprindea următoarele precizări:

1. Referitor la procedura de convocare a Consiliului de Administrație, am arătat că aceasta încalcă prevederile art. 187 alin. (11) din Legea nr. 95/2006, potrivit cărora ,,consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de către ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi, a preşedintelui sau a managerului“. Or, convocarea în cauză, deși menționează în cuprinsul acesteia un număr de trei membri ai Consiliului de Administrație, aceasta este semnată de un singur membru, respectiv doamna Dimitriu Ana-Maria, motiv pentru care nu se poate reține faptul că adresa de convocare a fost redactată și însușită de toți cei trei membri, astfel încât să fie respectată procedura legală de convocare, ce prevede în mod expres solicitarea majorității membrilor.

2. Ordinea de zi înscrisă în cuprinsul convocatorului nu respectă prevederile legale în materie, după cum urmează:

 Referitor la punctul 1 ,,luarea la cunoștință a Ordinului Ministerului Sănătății nr. 64/20.01.2020’’, acesta este lipsit de interes și de obiect (din perspectivă legală!), iar luarea la cunoștință a respectivului Ordin este deja o chestiune consumată de facto, respectivul normativ intrând în circuitul civil, producându-și efectele și fiind opozabil erga omnes.

 Referitor la punctul 2 ,, alegerea președintelui consiliului de administrație’’, această operațiune face obiectul discuției raportat la prevederile art. 187 alin. (9) din Legea nr. 95/2006, potrivit cărora ,,sedinţele consiliului de administraţie sunt conduse de un preşedinte, ales cu majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni.’’ Față de prevederile legale mai sus menționate, prin vot, pentru o perioada de 6 luni, a fost desemnat un președinte al Consiliului de Administrație în ședința Consiliului din dată de 23.12.2019.

Totodată, având în vedere faptul că mandatul pentru funcția de Președinte al Consiliului de Administrație se află în curs de desfășurare, nu există niciun temei legal pentru încetarea respectivului mandat înainte de termenul legal.

 Referitor la punctul 3, ,,constituirea Consiliului de Administrație’’, acesta este lipsit atât de interes (din perspectiva legală!), cât și de obiect, față de prevederile Ordinului Ministerului Sanatarii nr. 64/20.01.2020, care prevăd fără echivoc numirea a trei membri în Consiliul de Administrație, efectele respectivului act normativ producându-se ope legis, fără a mai fi nevoie de un act administrativ de o forță juridical inferioară, care să pună în aplicare respectivele prevederi.

 Referitor la punctul 4 ,,diverse’’, am arătat faptul că la adresa de convocare nu a fost atașat niciun document sau material, care să poată fi supus discuției în cadrul ședinței, sau să poată constitui baza unor hotărâri sau măsuri, în conformitate cu atribuțiile consiliului de administrație, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 187 alin. (10) din Legea nr. 95/2006.

Având în vedere aceste considerente, în cadrul întâlnirii cu membrii consiliului de administrație, și cu repezentanții cu statut de invitat, am adus la cunoștință celor trei reprezentanți PNL, că întâlnirea din data de 27.01.2020 nu poate avea caracterul unei ședințe în lipsa unui temei legal, nici din perspectiva procedurii de convocare, nici din aceea a legalității punctelor înscrise în ordinea de zi.

Dovadă a faptului că reprezentanții Ministerului Sănătății nu au fost interesați de aspectele procedurale legale este convocarea din data de 28.01.2019 a unei noi ședințe cu invitarea presei, tot în data de 28.01.2020, ora 15.00, termenul fiind de doar câteva ore, în afară termenelor și modalităților procedurale de convocare, așa cum sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al organismului colegial ai cărui membri sunt și care, le este pe deplin opozabil.

Subliniez că acest comportament total inadecvat al reprezentanților Ministerului Sănătății în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon, Focșani, de politizare a actului administrativ, în dezacord cu legea și cu mandatul acordat de Ministrul Sănătății, generează exclusiv o percepție negativă, nedorită, asupra modului în care serviciile de sănătate publică sunt gestionate în județul Vrancea”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here