Presiuni ilegale din partea PNL pentru schimbarea medicului Mihai Nedelcu din funcția de președinte al CA-ului Spitalului Județean

0
3910

Continuă șirul acțiunilor liberalilor vrânceni de a-și impune oameni în toate funcțiile cheie din instituțiile publice din Vrancea. Noi membrii ai Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență „Sf. Pantelimon“ din Focșani au încercat ieri schimbarea ilegală a președintelui Consiliului de Administrație, medicul Mihai Nedelcu.

Liberalii Ciprian Epure, Ana Maria Dimitriu și Dragoș Cozma au convocat pentru luni Consiliul de Administrație al Spitalului Județean solicitând, printre altele, și alegerea președintelui Consiliului de Administrație (CA). Asta în condițiile în care președintele Consiliului de Administrație, medicul Mihai Nedelcu, a fost ales președinte în data de 30 decembrie 2019. Mandatul său este de șase luni de zile, iar schimbarea sa din funcție poate fi făcută numai dacă îi retrage sprijinul Consiliul Județean, instituția pe care medicul Nedelcu o reprezintă.

Medicul Mihai Nedelcu, președintele Consiliului de Administrație al Spitalului Județean, a declarat că liberalii fac presiuni asupra sa pentru a-și da demisia din funcție, dar a susținut că acest lucru nu se va întâmpla. „Noii membri ai Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Sf. Pantelimon din Focșani, au pus presiune asupra mea pentru a fi schimbat din funcția de președinte al acestui organism. S-au folosit de toate mijloacele mass media pe catre le controlează crezând că în acest mod voi ceda și voi fi de acord cu schimbarea mea din funcție, obligându-mă astfel să încalc legea. Sunt președinte ales conform legii și nu am niciun motiv pentru a-mi da demisia, chiar dacă cei trei politruci, încălcând grav legea, au vrut să mă schimbe din funcție“, a precizat medicul Mihai Nedelcu.

De altfel, Mihai Nedelcu le-a remis celor trei liberali o adresă în care a formulat obiecțiuni referitoare la ordinea de zi a convocatorului pentru ședința Consiliului de Administrație:

„1.Referitor la procedura de convocare a Consiliului de Administrație, apreciez că aceasta încalcă prevederile art. 187 alin. (11) din Legea nr. 95/2006, potrivit cărora ,, consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de către ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi, a preşedintelui sau a managerului’’. Or, convocarea în cauză, deși menționează în cuprinsul acesteia un număr de trei membri ai Consiliului de Administrație, aceasta este semnată de un singur membru, respectiv doamna Dimitriu Ana-Maria, motiv pentru care nu se poate reține faptul că adresa de convocare a fost redactată și însușită de toți cei trei membri, astfel încât să fie respectată procedura legală de convocare, ce prevede în mod expres solicitarea majorității membrilor.

2.Ordinea de zi înscrisă în cuprinsul convocatorului nu respectă prevederile legale în materie, după cum urmează:

Referitor la punctul 1 ,,luarea la cunoștință a Ordinului Ministerului Sănătății nr. 64/20.01.2020’’ apreciez că acesta este lipsit de interes și de obiect și învederez că luarea la cunoștință a respectivului Ordin este deja o chestiune consumată de facto, respectivul normativ intrând în circuitul civil, producându-și efectele și fiind opozabil erga omnes.

Referitor la punctul 2 ,, alegerea președintelui consiliului de administrație’’, consider că respectiva chestiune nu poate face obiectul discuției în momentul de față, raportat la prevederile art. 187 alin. (9) din Legea nr. 95/2006, potrivit cărora ,,sedinţele consiliului de administraţie sunt conduse de un preşedinte, ales cu majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni.’’

Față de prevederile legale mai sus menționate, doresc să subliniez faptul că subsemnatul am fost ales prin vot, pentru o perioada de 6 luni, președinte al Consiliului de Administrație în ședința Consiliului din data de 23.12.2019.

Totodată, având în vedere faptul că mandatul pentru funcția în care am fost desemnat se află în curs de desfășurare, învederez faptul că nu există niciun temei legal pentru încetarea respectivului mandat înainte de termenul legal.

Referitor la punctul 3,, constituirea Consiliului de Administrație’’, consider că și acesta este lipsit atât de interes, cât și de obiect, față de prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 64/20.01.2020, care prevăd fără echivoc numirea a trei membri în Consiliul de Administrație, efectele respectivului act normativ producându-se ope legis, fără a mai fi nevoie de un act administrativ care să pună în aplicare respectivele efecte.

Referitor la punctul 4 ,,diverse“, doresc să menționez faptul că la adresa de convocare nu a fost atașat niciun document sau material, care să poată fi supus discuției în cadrul ședinței, sau să poată constitui baza unor hotărâri sau măsuri, în conformitate cu atribuțiile consiliului de administrație, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 187 alin. (10) din Legea nr. 95/2006.

Față de toate aceste considerente, vă aduc la cunoștință că ședința din data de 27.01.2020 nu are temei legal nici din perspectiva procedurii de convocare, nici din aceea a legalității punctelor înscrise în ordinea de zi“.

Liberalii vor să pună cu orice preț mâna pe conducerea Spitalului Județean Focșani, fie că este vorba de managerul Constantin Mîndrilă, fie, iată, mai nou de președintele CA, medicul Mihai Nedelcu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here