Finalizarea proiectului „ DEZVOLTARE ACTIVITATE DE CONFECTII TEXTILE IN CADRUL SC VECTOR SRL ”

0
180

Comunicat de presă

Data 27.01.2020

Finalizarea proiectului

DEZVOLTARE ACTIVITATE DE CONFECTII TEXTILE IN CADRUL SC VECTOR SRL

SC VECTOR SRL, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului “Dezvoltare activitate de confectii textile in cadrul SC VECTOR SRL“, Cod SMIS 104457, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 “Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitii 2.1. “Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivele proiectului

Principalul obiectiv al proiectului este reprezentat de cresterea cifrei de afaceri prin diversificarea activitatii economice a companiei, respectiv prin infiintarea unei unitati noi de productie a articolelor textile in Municipiul Focsani, Judetul Vrancea.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Achizitionarea de echipamente tehnologice specializate pentru productie articole textile – sunt propuse a se achizitiona un numar de 22 de echipamente tehnologice specifice domeniului textilelor si confectiilor (masini de cusut, prese pentru calcat, masina de aplicat nasturi etc).

2. Achizitionare de echipamente pentru obtinerea de energie din surse regenerabile (se intentioneaza achizitionarea unui sistem format din doua panouri solare pentru incalzirea apei din grupurile sanitare).

3. Crearea de 6 noi locuri de munca, din care 2 sunt destinate persoanelor defavorizate.

Rezultatele proiectului

1. Cresterea Cifrei de afaceri in primul an de operare (dupa implementarea proiectului) cu 50% fata de nivelul inregistrat in anul 2015.

2. Achizitioare a 22 de echipamente tehnologice pentru productie articole textile, a 8 echipamente IT si a 3 licente software aferente activitatii, realizare de lucrari de amenajare spatiu de productie.

3. Crearea a 6 noi locuri de munca, din care doua destinate persoanelor defavorizate.

Valoarea totală a proiectului este de 1.330.509,25 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 894.460,00 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: Prin obiectivele si activitatile sale proiectul contribuie la realizarea obiectivului major al POR 2014-2020 care urmareste cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor infrastructurale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic. Proiectul nostru vizeaza dezvoltarea mediului de afaceri in Judetul Vrancea contribuind la dezvoltarea sustenabila a regiunii, si crearea de noi locuri de munca.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

S.C. VECTOR S.R.L.

Persoana de contact: LIDIA HERESCU – Manager de proiect

Telefon: 0773.720.949, E-mail: lidia.herescu@vectorfashion.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here