Finalizarea proiectului „Creșterea calității actului medical prin dezvoltarea competitivă a Clinicii Tinereții”

0
296

Comunicat de presă

Data 23.01.2020

Finalizarea proiectului

Creșterea calității actului medical prin dezvoltarea competitivă a Clinicii Tinereții”

Clinica Tineretii S.R.L. , în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectul „Creșterea calității actului medical prin dezvoltarea competitivă a Clinicii Tinereții”, cod SMIS 113951, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării si extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 3.237.258,28 lei, din care valoarea sumei FEDR este de 1.956.383,04 lei.

Obiectivele proiectului sunt:

 1. Dezvoltarea firmei Clinica Tinereții S.R.L. prin extinderea capacității unității existente (neurologie, medicina internă, ortopedie, ORL, oftalmologie) și diversificarea serviciilor medicale prin introducerea unui serviciu nou – reumatologie, în scopul îmbunătățirii stării de sănătate a populației din județul Vrancea;

 2. Realizarea de investiții necesare dezvoltării firmei, prin crearea unui flux de servicii medicale modern, utilizând și măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurator și de creșterea a eficienței energetice, Certificarea Sistemului de Management al Calității ISO 9001 și a Sistemului de Management al Securității Informției ISO IEC 27001, participarea la târguri internaționale de specialitate, măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament prin adaptarea infrastructurii existente pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități. Proiectul va contribui la adaptarea activității societății la cerințele actuale, la alinierea serviciilor realizate la cerințele de calitate și performanță impuse de UE și de Ministerul Sănătății din România;

 3. Ca urmare a implementării proiectului absorbția de forță de muncă de pe plan local se va realiza prin crearea a 4 noi locuri de muncă la nivelul firmei CLINICA TINERETII S.R.L., din care cel puțin o persoană din categoriile defavorizate;

 4. Creșterea cifrei de afaceri cu mai mult de 50% în mai puțin de 2 ani de la implementarea proiectului.

Rezultatele proiectului sunt urmatoarele:

 1. Un contract de prestări servicii de consultanță în întocmirea cererii de finanțare și a planului de afaceri în domeniul managementului proiectului.

 2. Dotarea clinicii medicale cu aparatură performantă la 33 luni de la semnarea contractului de finanțare.

 3. 1 comunicat/anunț de presă la începutul proiectului, 1 comunica/anunț de presă la sfârșitul proiectului, 40 bucați plăcute autocolante, placuță permanentă, 1 afiș/panou de dimensiunea A2.

 4. 1 proces de certificare privind sistemul de management al securității informației (ISO/IEC 27001).

 5. 1 sistem de management ISO 9001 implementat în domeniul activității medicale.

 6. Participarea a două persoane la 2 evenimente organizate în afara țării la care Clinica Tinereții S.R.L. să-și prezinte serviciile medicale.

 7. 4 noi contracte de muncă create.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii a fost acela de a crea noi locuri de muncă prin creșterea numărului mediu de salariați cu 4 și dotarea cu aparatura medicala de ultima generație.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: telefon 0726.251.491 si email: contact@clinicatineretii.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here