Condițiile în care pensia poate fi cumulată cu alte venituri

0
1195

Se poate sau nu cumula pensia cu salariul? Am luat legătura cu reprezentanții Casei Județene de Pensii (CJP) Vrancea pentru a afla cine și ce condiții trebuie să îndeplinească pentru a putea beneficia și de pensie și de salariu. Nevăzătorii, pensionarii de invaliditate încadrați în gradul III și pensionarii de urmaș sunt doar câteva categorii cărora li se pot cumula cele două forme de venit. La sfârșitul anului trecut se înregistrau 85.482 de dosare de pensii și indemnizații aflate în plată dintre care: 7.887 de persoane beneficiau de pensia de invaliditate (4.968 femei și 2.919 bărbați) și 9.856 de pensia de urmaş (6.209 femei și 3.647 bărbați). „Potrivit dispozițiilor prevăzute de art. 118, alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în sistemul public de pensii pot cumula pensia cu venituri realizate din activități dependente, așa cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora, următoarele categorii de pensionari:

– pensionarii pentru limita de vârstă;

– nevăzătorii;

– pensionarii de invaliditate gradul III, precum și copiii, pensionari de urmaș, încadrați în gradul III de invaliditate;

– copiii, pensionari de urmaș, prevăzuți la art. 84, lit. a) si b) – respectiv copiii până la vârsta de 16 ani și cei care își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 ani;

– pensionarii care realizează venituri în calitate de consilieri locali sau județeni‟, precizează Bogdan Iaru, purtătorul de cuvânt al CJP Vrancea.

Acestea nu sunt însă singurele categorii de persoane care pot însuma pensia cu o altă formă de venit. „În conformitate cu prevederile art. 118, alin. (1^1) din Legea nr. 263/2010, în sistemul public de pensii pot cumula pensia cu venituri realizate din activități dependente, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora, cu excepția celor realizate din situațiile prevăzute la art. 6, alin. (1), pct. I, lit. a) și b) sau pct. II – respectiv persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă, funcționarii publici și persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, precum și membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești, ale căror drepturi și obligații sunt asimilate, în condițiile Legii nr. 263/2010, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I – următoarele categorii de pensionari:

– pensionarii de invaliditate încadrați în gradul I sau II de invaliditate, precum și pensionarii de urmaș încadrați în gradul I sau II de invaliditate;

– pensionarii de invaliditate încadrați în gradul III de invaliditate, precum și copiii, pensionari de urmaș, încadrați în gradul III de invaliditate;

– pensionarii beneficiari ai unei pensii anticipate sau ai unei pensii anticipate parțiale;

– soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș‟, mai adaugă purtătorul de cuvânt al CJP Vrancea.

În sistemul public de pensii, pensionarii pot cumula pensia cu venituri realizate din activități independente și din drepturi de proprietate intelectuală indiferent de nivelul acestora, subliniind că soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, poate cumula pensia cu venituri din activități dependente dacă acestea nu depașesc 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Partidul Social Democrat a depus luni, 30 decembrie 2019, o sesizare de neconstituționalitate împotriva proiectului de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018, propus spre adoptare prin angajarea răspunderii Guvernului la data de 23 decembrie 2019. Sesizarea vizează atât forma proiectului de modificare (faptul că există deja un proiect de aprobare a OUG 114 în procedură legislativă), cât și fondul proiectului (interzicerea cumulului pensiei cu salariul). Conform social-democraților, angajarea răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege în condițiile în care acesta este și pe ordinea de zi a Parlamentului este neconstituțională, întrucât Guvernul este obligat să lase Parlamentul să se pronunțe asupra acestuia. Social-democrații contestă pe fond și prevederile privind interzicerea cumuluiui pensiei cu salariul în sistemul public, pe motiv de discriminare, dar și alte prevederi precum desființarea unor programe de investiții promovate în guvernarea acestora. Guvernul a adoptat, pe 6 ianuarie, o ordonanță de urgență pentru modificarea OUG 114/2018, în contextul în care proiectul pe care și-a asumat răspunderea a fost atacat la CCR. Ordonanța nu include, însă, prevederea referitoare la interzicerea cumului pensiei cu veniturile de la stat, fiind atacată la CCR. Termenul stabilit pentru dezbaterea la Curtea Constituțională este 29 ianuarie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here