ULTIMA ORĂ! Situația evoluției pestei porcine africane în Vrancea, focarele cu zonele de protecție și supraveghere

0
1669

Anunț privind evoluția pestei porcine africane

Având în vedere situația epidemiologică din județul Vrancea, pentru prevenirea și combaterea acestei boli, reamintim populației măsurile ce se impun a fi respectate de către crescătorii de suine:
Pesta Porcină Africană este o boală mortală pentru porcii care se îmbolnăvesc, neexistând vaccin, singura cale de a evita riscul de îmbolnăvire fiind respectarea unor măsuri de biosecuritate.
În acest sens, toți crescătorii și deținătorii de suine (gospodării ale populației), trebuie să țină cont de următoarele măsuri de biosecuritate:

– Efectuarea curățeniei mecanice, a spălării, dezinfecției și deratizării;
– Toți porcii din exploatație să fie ținuți în adăposturile lor sau în alte locuri unde pot fi izolați de porcii sălbatici, care nu trebuie să aibă acces la niciun produs susceptibil de a intra în contact cu porcii din exploatație;
– Măsuri de igienă corespunzătoare (schimbarea hainelor și a încălțămintei cu care s-au efectuat deplasări în fondurile de vânătoare), să fie aplicate de către toate persoanele care se deplasează în mediul silvic pentru a reduce riscul de răspândire a virusului pestei porcine africane;
– Circulația și transportul porcilor pe drumurile publice sau private, excluzând, dacă este necesar, drumurile de deservire a exploatațiilor, sunt interzise, cu exceptia aprobării de către DSVSA Vrancea în cazul autorizării circulației prevăzute în Directiva Consiliului nr.60/2002, la art.10, litera (f). Această interdicție nu trebuie să se aplice la tranzitul de porci pe cale rutieră sau feroviară, fără descărcare sau oprire . De asemenea, se poate acorda o derogare pentru porcii livrați către sacrificare, care provin din afara zonei de protecție și se îndreaptă spre un abator situat în respectiva zonă în vederea unei sacrificări imediate .
– Circulația și transportul oricărui alt animal domestic pe drumurile publice sau private, excluzând, dacă este necesar, drumurile de deservire a exploatațiilor, fără aprobarea de către DSVSA Vrancea, sunt interzise.
– Este interzis proprietarilor de exploatații să introducă sau să scoată orice altă specie de animal domestic în/din exploatații, fără autorizarea DSVSA Vrancea.
– Este interzisă comercializarea porcinelor vii, a cărnii, produselor din carne și a subproduselor nedestinate consumului uman (SNCU), a furajelor precum și a altor specii de animale, fără avizul DSVSA Vrancea.
– Este interzisă proprietarilor scoaterea de carne de porc, preparate din carne de porc, produse din carne de porc și orice alte produse și subproduse care conțin carne de porc, fără avizul DSVSA Vrancea. Se vor efectua controale în trafic.
– Camioanele și celelalte vehicule și echipamente utilizate pentru transportul porcilor sau al altor animale sau al unor materiale susceptibile de a fi contaminate ( precum carcasele, furajele, gunoiul de grajd, tulbureala etc.) sunt curățate, dezinfectate dacă este necesar, dezinfectate si tratate cât se poate de repede după contaminare.
– Nici un camion sau vehicul care a fost utilizat la transportul porcilor nu poate părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat, apoi inspectat și reautorizat pentru transport de către autoritatea competentă.
– Toți porcii morți sau bolnavi dintr-o exploatație trebuie imediat declarați medicului veterinar și DSVSA Vrancea, care procedează la investigațiile corespunzătoare în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de diagnostic;
– Orice persoană care intră sau iese din exploatațiile de porcine trebuie să respecte măsurile de igienă adecvate, necesare pentru a reduce riscul de propagare a virusului Pestei Porcine Africane;
– Sacrificarea porcilor se poate efectua doar în prezența medicului veterinar pentru efectuarea examenului ante și post mortem.
– Se interzice organizarea de târguri de animale, bâlciuri , expoziții, circ sau orice altă formă de aglomerare a animalelor.


Pe această cale, vă facem cunoscute zonele de protecție și de supraveghere pe raza cărora se vor pune în aplicare Panurile de măsuri stabilite pentru confirmarea, respectiv suspiciunea evoluției Pestei Porcine Africane:
– Zona de protecție (teritoriul pe o rază de 3 km în jurul focarului) pentru loc.Cândești, com.Dumbrăveni ce cuprinde localitățile: Cândești, Dragosloveni, Dumbrăveni, Pădureni, Tâmboiești, Pietroasa, Bordeștii de Jos, Bordești.
– Zona de supraveghere (teritoriul pe o rază de 7km în jurul zonei de protecție) pentru loc.Cândești, com.Dumbrăveni ce cuprinde localitățile: Gura Caliței, Groapa Tufei, Terchești, Urechești, Budești, Popești, Oreavu, Gugești, Caiata, Bogza, Sihlea, Obrejița, Slobozia Bradului, Coroteni, Liești, Slimnic, Cornetu, Olăreni, Trestieni.
– Zona de protecție (teritoriul pe o rază de 3 km în jurul focarului) pentru loc.Muncelu, com.Străoane ce cuprinde localitățile: Muncelu, Ciolănești, Străoane.
– Zona de supraveghere (teritoriul pe o rază de 7km în jurul zonei de protecție) pentru loc.Muncelu, com.Străoane ce cuprinde localitățile: Fitionești, Trotușanu, Ghimicești, Holbănești, Frecăței, Mănăstioara, Văleni, Movilița, Diochești-Rediu, Neicu, Crucea de Sus, Panciu, Dumbrava, Crucea de Jos, Satu Nou, Văleni, Repedea, Clipicești, Vitănești, Sarbi, Pietroasa, Vităneștii de sub Măgura, Serbești, Burca, Irești, Voloscani, Varnița, Păunești.
– Zona de protecție (teritoriul pe o rază de 3 km în jurul focarului) pentru loc.Odobești, Șoseaua Vrancei, km5 ce cuprinde localitățile: Unirea, Focșani, Vâlcele, Câmpineanca.
– Zona de supraveghere (teritoriul pe o rază de 7km în jurul zonei de protecție) pentru loc.Odobești, Șoseaua Vrancei, km5 ce cuprinde localitățile: Garoafa, Balta Raței,Mirceștii Noi, Mirceștii Vechi, Petrești, Vânători, Jorăști, Mândrești Moldova, Mândrești Munteni, Cerdac, Golești, Cârligele, Bonțești, Dălhăuți, Pietroasa(Odobești), Faraoane, Pietroasa(Câmpineanca), Râmniceanca,Vârteșcoiu, Beciu, Olteni, Broșteni, Odobești, Vărsătura, Jariștea, Ivăncești, Putna Seacă, Făurei.

text: facebook Primăria Municipiului Focșani

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here