DJ 202 E limită județ Buzău – Voetin – Sihlea – Obrejița – Tâmboiești – Bordești, modernizat de Consiliul Județean

0
358

Aproximativ 12 milioane de euro vor costa lucrările de reabilitare și modernizare a DJ 202 E dintre localităţile: limită județ Buzău – Voetin – Sihlea – Obrejița – Tâmboiești – Bordești cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T. „În cadrul proiectului, cu valoare de aproximativ 12 milioane de euro, se vor moderniza 22,5 km din drumul judeţean DJ 202E și două poduri, ceea ce va determina îmbunătăţirea parametrilor drumului. Lucrarile realizate vor facilita accesul locuitorilor comunelor de pe traseu, respectiv 12.000 de locuitori, la traficul de pe reţeaua TEN-T. De asemenea, vor fi modernizați sau realizați 10 km de trotuare şi trasee pietonale, o staţie de transport public si nu vor lipsi nici investiţiile pentru siguranţa rutieră (marcaje rutiere, indicatoare, borne şi parapete, inclusiv semnalistică luminoasă verticală pentru treceri de pietoni, borduri teşite pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi la proprietăţi). Termenul de finalizare a proiectului este octombrie 2021“, se arată într-un anunț al Consiliului Județean Vrancea.

Lucrările vor fi realizate de Asocierea SC SA & PE Construct SRL Bacău – SC Spedition UMB SRL Bacău și SC Tehnostrade SRL Bacău. În contract sunt incluse execuția lucrărilor și organizarea de șantier, serviciile de proiectare și serviciile de asistență tehnică. Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1 (85% fonduri europene, 13% bugetul național, 2% cofinanțarea locală). Termenul de finalizare a lucrărilor este de 32 de luni (din care 2 luni este durata de proiectare).

Contractul a fost atribuit în urma licitației publice, care a avut drept criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate-preț, în ceea ce privește prețul ofertei și perioada de garanție a lucrărilor. Vor fi efectuate următoarele lucrări: Modernizarea şi reabilitarea a 22,517 km. din drumul judeţean DJ 202E; Modernizarea şi realizarea a 10,104 km de trotuare şi trasee pietonale; Execuţia unei staţii de transport public şi a unei alveole; Execuţia unor elemente suplimentare destinate siguranţei circulaţiei (198 ml parapet metalic, 22,60 km marcaje, 40 treceri de pietoni cu avertizări luminoase, 24 buc. benzi rezonatoare); Modernizarea a două poduri; Amenajarea a 40.144 ml de rigole şi şanţuri; Montarea de borduri teşite pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi la proprietăţi; Amenajarea a 51 podeţe de descărcare; Creşterea portanţei şi siguranţei circulaţiei; Uşurarea accesului la reţeaua TEN-T pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi.

Prin execuţia lucrărilor se vor realiza 22,517 ml. de drum judeţean modernizat, care va asigura accesul locuitorilor comunelor de pe traseu, la traficul de pe reţeaua TEN-T, respectiv 11.984 locuitori. Se vor realiza 18.610 mp trotuar, se va moderniza o alveolă pentru mijloace de transport în comun, se vor monta borduri teşite, se vor amenaja 40.144 m de rigole, şanţuri, precum şi 51 podeţe de descărcare. Toate acestea împreună cu elementele de siguranţa circulaţiei (40 treceri de pietoni, 568 ml. parapete metalice, indicatori rutieri, benzi rezonatoare) vor creşte siguranţa circulaţiei şi confortul populaţiei deservite de proiect. Creşterea portanţei se va asigura prin amenajarea unui sistem rutier nou, iar viteza medie de deplasare va creşte de la 30km/h la 60km/h, asigurându-se astfel fluidizarea traficului.

Obiectivul principal al proiectului este realizarea unei legături rapide şi în siguranţă la reţeaua de transport europeană TEN-T. Scopul realizării obiectivului este creşterea condiţiilor de dezvoltare durabilă a zonei prin facilitarea mobilităţii populaţiei şi bunurilor. Beneficiari direcţi – Populaţia localităţilor cu acces la DJ 202E (comuna Sihlea, comuna Obrejiţa, comuna Tîmboieşti, comuna Bordeşti) care va beneficia de modernizarea acestuia, aproximativ 11.984 locuitori. Beneficiari indirecţi – Populaţia din Regiunea Sud-Est a României şi toţi participanţii la traficul reţelei TEN-T.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here