Consiliul Județean modernizează DJ 241A, limită judeţul Galaţi – Feldioara – limită judeţul Bacău

0
138

Consiliul Județean Vrancea a scos la licitație asistenţa tehnică – dirigenție de şantier pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 241A, limită judeţul Galaţi – Feldioara – limita judeţul Bacău, km. 5+000 – 19+450, L=14,45km, comuna Tănăsoaia, comuna Corbiţa, judeţul Vrancea”.

Obiectul contractului, ce va fi atribuit prin această procedură de achiziție publică, constă în prestarea serviciilor de asistenţă tehnică de specialitate oferită de dirigintele de şantier prin activităţi specifice, respectiv: îndeplinirea rolului de Prestator al serviciului de asistență tehnică-diriginte de șantier; consilierea de specialitate a Autorităţii Contractante în procesul de adoptare a deciziilor referitoare la gestionarea contractului de lucrări, precum şi cu privire la orice revendicări/dispute contractuale, respectiv probleme ce pot apărea pe parcursul execuţiei lucrărilor în scopul prevenirii revendicărilor financiare şi/sau a întârzierilor; asigurarea calităţii corespunzătoare a lucrărilor de construcţii-montaj, optimizând cheltuielile cu investiţia; asigurarea serviciilor de supraveghere a execuţiei tehnice de către personal autorizat, corespunzător, pe specialităţi; respectarea tuturor prevederilor legislaţiei în vigoare.

Societatea Străzi Concept SRL va realiza proiectul de investiții menționat. Contractul constă în modernizarea DJ 241 A pe secțiunea situată între limita cu județul Galați – Feldioara – și limita cu județul Bacău, pe o lungime totală de 14,45 kilometri. Această porțiune a DJ 241 A se află raza comunelor Tănăsoaia și Corbița din județul Vrancea.

Pentru realizarea acestui obiectiv, ofertantul declarat câștigător al procedurii de atribuire va realiza următoarele categorii de activități: Proiectarea lucrărilor de modernizare la obiectivul anterior menționat cuprinzând: întocmirea proiectului tehnic, a detaliilor de execuție, a caietelor de sarcini, (P.T.+D.E.+C.S.), a documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor (P.A.C. și P.O.E.), precum și a oricăror alte documente prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, necesare pentru finalizarea contractului;Verificarea Proiectului tehnic; Asigurarea asistenței tehnice de specialitate din partea proiectantului pentru lucrările ce fac obiectul prezentei procedurii de atribuire; Executarea lucrărilor de modernizare a drumului județean 241 A conform documentației tehnice și a dispozițiilor legale în vigoare în domeniu. Valoarea investiției este de aproape 24 milioane de lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here