Consiliul Județean are în derulare proiectul de reabilitare a clădirilor din Crângul Petrești

0
407

Consiliul Județean Vrancea are în derulare proiectul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe centru DGASPC-VN-sat Petrești, com. Vînători”. Investiția are o valoare estimată de 8 milioane de lei. „Imobilul a fost construit în anul 1982, iar în prezent acest imobil nu mai corespunde din punct de vedere al eficienței termice. Investiția constă în termoizolare a clădirii cu destinația de centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități, precum și pentru adoptarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice a acestei clădiri. Obiectivul general al proiectului vizează creșterea eficienței energetice în clădirea publică Centru DGASPC prin derularea de lucrări de intervenție cu scopul termoizolării clădirii și modernizarii instalației de preparare și distribuție a agentului termic și a apei calde menajere, inclusiv utilizarea de surse regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie“, a declarat managerul de proiect Viorel Catană.

Prin intermediul acestui proiect vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, respectiv: Izolarea termică a fațadei – parte opacă, cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu o grosime de 20 cm; Izolarea termică a pereților exteriori-elemente arhitecturale și console cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu o grosime de 10 cm; Izolarea termică a pereților exteriori – pe zona laterală a clădirii – cu sistem termoizolant amplasat la interior cu o grosime de 10 cm; Izolarea termica a fațadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătățirea performanței energetice a parții vitrate, tâmplarie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă; Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei, cu sistem termoizolant cu o grosime de 25 cm; Termo-hidroizolarea terasei cu sistem termoizolant cu o grosime de 25 cm; Înlocuirea centralei termice proprii, în scopul creșterii randamentului și al reducerii emisiilor echivalent CO2; Înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare; Înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire; Înlocuirea instalației de distribție a agentului termic pentru apă caldă de consum; Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: centrale pe biomasă, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de sera etc; Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme descentralizate de alimentare cu energie din surse de energie regenerabilă, instalații cu captatoare solare termice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale si a emisiilor de gaze cu efect de seră etc.; Reabilitarea instalației de iluminat; Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață.

Obiectivul specific al proiectului constă în reducerea consumului anual de căldură pentru încălzire în clădirea izolată termic a Centrului DGASPC și reducerea cu minim 40% a consumului de energie pentru încălzire. Prin creșterea performanței energetice a clădirii publice, pe termen scurt și mediu, se degrevează autoritatea publică locală de cheltuielile cu combustibilul convențional utilizat, se reduc cheltuielile cu întreținerea imobilului, se asigură susținerea agenților economici din domeniul construcțiilor și se creeaza noi locuri de munca pe perioada de derulare a intervenției.

Grupul țintă identificat este reprezentat de copiii cu dizabilități, respectiv 150 copii cu dizabilități, care necesită o gamă variată de activități în scop de recuperare precum activități de recreere, socializare, petrecere a timpului liber, activități sportive, culturale, etc.; familiile copiilor cu dizabilități – 100 familii / aparținători ai copiilor cu dizabilitati, care vor beneficia de recuperare în cadrul centrului precum și cei care lucrează în cadrul centrului vor beneficia direct de lucrările de reabilitare termică ce se vor efectua. Perioada de implementare a proiectului este de 59 de luni, respectiv între data de 14.06.2017 și data 30.04.2022.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here