Demers finalizat cu succes de instituția Avocatul Poporului și Ministerul Educației și Cercetării, în sensul recunoașterii competențelor lingvistice la limba română ale absolvenților examenului de Bacalaureat

0
191

Avocatul Poporului salută decizia Ministerului Educației și Cercetării de a modifica Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master şi de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6102/2016, în sensul eliminării posibilității interpretării neunitare a dispozițiilor art. 5 alin. (4) din actul normativ indicat.

Pe parcursul anilor 2018-2019, Avocatul Poporului, în îndeplinirea rolului său constituțional a sesizat faptul că această prevedere a creat premisele unei discriminări din punct de vedere al certificării competențelor lingvistice la admiterea în învățământul superior, astfel că, prin metodele specifice de intervenție, a solicitat Ministerului Educației Naționale modificarea dispozițiilor criticate.

Modificarea art. 5 alin. (4) din Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5618/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 7 ianuarie 2020, asigură interpretarea unitară a textului de lege, în vederea aplicării de către unitățile de învățământ superior a egalității de tratament între cetățenii români indiferent de forma de învățământ absolvită în ceea ce privește certificarea competențelor lingvistice pentru admiterea în învățământul superior.

Față de toate acestea, Avocatul Poporului apreciază colaborarea interinstituțională cu Ministerul Educației și Cercetării.

Comunicat de presă Avocatul Poporului, 9 ianuarie 2020

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here