Finalizarea proiectului „Dezvoltarea societății SC WELDING METAL SRL”

0
146

Anunț de presă

Data 27 decembrie 2019

Finalizarea proiectului „Dezvoltarea societății SC WELDING METAL SRL”

S.C. WELDING METAL S.R.L., cu sediul în Municipiul Focșani, strada Bulevardul București, nr. 76, C2, et. 1, cam. 5, județul Vrancea, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul “ Dezvoltarea societății SC WELDING METAL SRL”, cod SMIS 106904, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 A: “ Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a firmei S.C. WELDING METAL S.R.L. prin diversificarea activității firmei, concomitent cu un proces de producție nou.

Rezultatele proiectului:

1. Dezvoltarea societății prin depunerea unui proiect de investiții ce vizează achiziția de echipamente și crearea a 5 noi locuri de muncă, cu menținerea celor existente.

2. Promovarea proiectului, conform Manualului de Identitate Vizuala POR 2014 – 2020, prin anunțuri de presă și materiale publicitare.

Valoarea totală a proiectului este de 1.117.141,05 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 609.276,71 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

Prin activitățile propuse, proiectul răspunde obiectivelor strategice la nivel județean care constau în sprijinirea activităților industriale de interes local, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Realizarea acestei investiții va avea un impact pozitiv asupra zonei, în special prin creșterea veniturilor colectate la nivel local dar și la bugetul consolidat, creșterea gradului de ocupare al forței de muncă cu implicații directe asupra calității vieții.

Prin achiziționarea unor echipamente performante și ecoeficiente, se va aduce o contribuție importantă asupra competitivității societății, ca urmare a diversificării activității și a productivității crescute. Impactul economic al proiectului poate fi evaluat și prin economiile de scară ce vor fi obținute ca urmare a tehnologiei superioare cu care sunt dotate echipamentele ce fac obiectul finanțării. Aceste economii de scară permit realizarea unei producții mai mari dar cu un cost de producție mai mic raportat pe produs, determinând astfel un avantaj competitiv în raport cu concurenții.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Nume persoană de contact: ANGELESCU Tiberiu-Alexandru

Funcţie: Administrator

Telefon: 0740152131, e-mail: weldingmetal2016@gmail.com

S.C. WELDING METAL S.R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here