Finalizarea proiectului „Creșterea competitivității firmei SC GELADI SRL prin achiziția de noi utilaje performante”

0
126

Anunț de presă

Data 27 decembrie 2019

Finalizarea proiectului „Creșterea competitivității firmei SC GELADI SRL prin achiziția de noi utilaje performante”

S.C. GELADI S.R.L., cu sediul în Sat Pufești, Comuna Pufești, județul Vrancea, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul “ Creșterea competitivității firmei SC GELADI SRL prin achiziția de noi utilaje performante”, cod SMIS 112544, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 A: “Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl constituie extinderea capacității unității existente, prin creșterea volumului de saltele produse, fără schimbarea fundamentală a procesului de producție, acest lucru fiind posibil prin achiziția de utilaje performante.

Rezultatele proiectului:

1. Dezvoltarea societății prin depunerea unui proiect de investiții ce vizează extinderea capacității firmei prin creșterea volumului de saltele produse, fără schimbarea fundamentală a procesului de producție, achiziționând noi echipamente performante.

2. Promovarea proiectului, conform Manualului de Identitate Vizuala POR 2014 – 2020, prin anunțuri de presă și materiale publicitare.

3. Certificarea Sistemului de Management al Calității 9001:2015 și al Mediului ISO 14001:2015, certificarea procesului de fabricare al saltelelor, respectiv formarea miezului saltele, matlasarea, finisarea și ambalarea, participarea la târg internațional și auditarea proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 5.234.933,33 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 2.381.505,41 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

Prin activitățile propuse, proiectul răspunde obiectivelor strategice la nivel județean care constau în sprijinirea activităților industriale de interes local, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Realizarea acestei investiții va avea un impact pozitiv asupra zonei, în special prin creșterea veniturilor colectate la nivel local dar și la bugetul consolidat, creșterea gradului de ocupare al forței de muncă cu implicații directe asupra calității vieții.

Scopul companiei S.C. GELADI S.R.L. este acela de a veni în întâmpinarea nevoilor clienților săi, prin oferirea unei game largi de produse, la prețuri competitive. În condițiile unei piețe în plină dezvoltare, proiectul pentru care se solicită finanțare este destinat extinderii activității societății prin creșterea volumului de saltele produse. Proiectul duce la achiziționarea de tehnologie de ultimă generație, care va permite realizarea unor produse de înaltă calitate pe piață, în condițiile unei productivități ridicate, cu consumuri reduse de energie, și cu obținerea unor timpi de execuție extrem de mici.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Nume persoană de contact: POPA Gelu

Funcţie: Administrator

Telefon: 0723521642, e-mail: scgeladisrl@yahoo.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here