ULTIMA ORĂ! Şedinţă de îndată astăzi la Consiliul Judeţean Vrancea

0
1828

                                                                                                                    IV.B.16        DISPOZIŢIA nr. 529

din 28 noiembrie 2019

 

privind: convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă de îndata în data de 28.11.2019, ora 16.00

 Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea,

 în temeiul prevederilor art.135, art.178 alin.2 si art.179  alin.3  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ

 DISPUNE:

 Art.1 Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă de îndata în data de 28.11.2019, ora 16.00 în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Vrancea, cu ordinea de zi prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.2  Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de secretarul general al judeţului, prin Biroul administratie publica şi arhivă.                                

Preşedintele

Consiliului  Judeţean  Vrancea

Marian  Oprişan

                                                                                   

                                                                                       Contrasemneaza,

                                                                                  Secretar general al judeţului

                                                                                     Raluca Dan

Anexa

la Dispoziţia nr. 529 din  28 .11.2019

 

Proiectul

Ordinii de zi

a şedinţei de îndata a Consiliului Judeţean Vrancea,

din data de 28.11.2019

 

  1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI:
  1. ,,Repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat in anul 2019, reprezentand fond la dispozitia Consiliului Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019”.

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 

Preşedintele

 Consiliului Judeţean Vrancea

Marian Oprişan

                                                        

Contrasemneaza,

Secretar general al judeţului

Raluca Dan

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here