Consiliul Județean se reunește în ședință ordinară

0
224

Consiliul Județean Vrancea se reunește, miercurea viitoare, în ședință ordinară. Pe ordinea de zi se află 11 proiecte de hotărâre inițiate de președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan. Astfel, plenul Consiliului Județean va dezbate următoarele proiecte de hotărâre: „Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Mihălceni, pentru anul şcolar 2019-2020”; „Aprobarea regulilor si dispozițiilor de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat din Județul Vrancea”; „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Poiana Cristei pentru anul 2019”; „Includerea în domeniul public al Județului Vrancea a 3 imobile cu destinația de locuințe protejate situate în comuna Cîmpineanca, județul Vrancea și darea acestora în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea”; „Transformarea unui post din statul de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Vrancea”.

Consilierii județeni vor dezbate și câteva proiecte de hotărâre ce vizează investiții în infrastructură: „Aprobarea incheierii Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administraţia Bazinală de Apă Siret şi Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea prin Consiliul Judeţean Vrancea pentru implementarea proiectului ”Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile limita judeţ Buzău – Voetin – Sihlea – Obrejiţa – Tâmboeşti – Bordeşti, cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T“ , cod SMIS 108709”; „Actualizarea valorii proiectului ”Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități” în orașul Panciu, județul Vrancea – ID 122449 prin majorarea contribuției proprii a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea”; „Actualizarea valorii proiectului ”Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități” în orașul Odobești, județul Vrancea – ID 122385 prin majorarea contribuției proprii a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea”.

Plenul Consiliului Județean va mai dezbate proiectul privind aprobarea execuției bugetare încheiată la data de 30.09.2019, dar și proiectul privind actualizarea Programului județean de transport prin modificarea traseului 065 – Focșani – Vânători – Jorăști.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here