LANSARE PROIECT Lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice clădire Liceul Emil Botta, Corp A , Municipiul Adjud, Judeţul Vrancea

0
289

Comunicat de presă

      Data 19 noiembrie 2019

LANSARE PROIECT

Lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice clădire Liceul Emil Botta, Corp A , Municipiul Adjud, Judeţul Vrancea

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Adjud  în calitate de BENEFICIAR a încheiat Contractul de Finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, pentru proiectul cu titlul „Lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice clădire Liceul Emil Botta , corp A, Municipiul Adjud, Judeţul Vrancea”, cod SMIS 117882.

Proiectul a fost selectat în cadrul  Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente  a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructuri publice, inclusiv în clădiri publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice.

Perioada de implementare a proiectului este de 63  luni, respectiv între data 01.04.2016 și data 30.06.2021.

Valoarea totală a  proiectului este de:                                                2.580.577,63 lei, 

din care:

 • valoarea  totală eligibilă :                                                             2.461.535,34 lei
 • valoare totală contribuție publică                                                   2.461.535,34 lei
 • valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR:                                     2.092.305,04 lei
 • valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional:                        319.999,59 lei
 • valoare cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului :                                    49.230,98 lei
 • valoare neeligibilă inclusiv TVA aferentă acesteia:                              119.042,29 lei.

Obiectivul  general al proiectului este de a reabilita clădirea publică  care găzduieşte Colegiul Naţional „Emil Botta” din Municipiul  Adjud prin toate măsurile de intervenție posibile și eficiente și de a implementa atât soluții de creștere a performanțelor energetice ale acesteia cât și soluții de producere a energiei prin utilizarea de surse regenerabile. 

Beneficiarii  proiectului – Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Adjud.

Rezultate estimate:

 • scăderea consumului anual de energie primară;
 • scăderea consumului anual de energie finală ( din surse neregenerabile);
 • scăderea consumului anual specific de energie primară ( din surse neregenerabile);
 • scăderea consumului anual de energie primară din surse regenerabile;
 • reducerea costurilor de funcționare a clădirii;
 • scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră;
 • îmbunătățirea stării de sănătate a populației, ca urmare a diminuării semnificative a poluării;

Persoana de contact: D-na  Vartolomei Iuliana – manager de proiect;

telefon: 0237/641908; fax: 0237/641912; e-mail: uat@primariaadjud.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here