Clădirile din Crângul Petrești, reabilitate de Consiliul Județean

0
1247

Consiliul Județean Vrancea a organizat, vineri, o conferință de lansare a proiectului de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe centru DGASPC-VN-sat Petrești, com. Vînători”. La eveniment au participat vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea, Cristian Dănuț, directorul DGASPC Vrancea, Daniela Nicolaș. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B: Clădiri publice.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 10.583.393,68 lei, din care: valoarea totală eligibilă 7.446.337,58 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională 6.329.386,94 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 968.023,89 lei și valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului 148.926,75 lei. „Așa cum bine știți, Consiliul Județean face toate demersurile pentru a asigura un climat de normalitate, de desfășurare a activității profesionale, iar în acest caz a beneficiarilor, de a se dezvolta și a-și desfășura activitatea în condiții optime“, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea, Cristian Dănuț.

La rândul ei, Daniela Negulescu, reprezentatul Direcției Arhitect șef din cadrul Consiliului Județean, a precizat că administrația județeană are în derulare cinci proiecte care vizează eficientizarea energetică a unor clădiri. „Vreau să vă spun că pe axa prioritară pentru eficientizarea energetică a clădirilor au fost depuse spre finanțare cinci proiecte, iar proiectul lansat astăzi este unul dintre acestea. Urmează ca în luna decembrie, tot pe axa aceasta, să fie depuse spre finanțare alte patru proiecte. Iată că prin această axă reușim să rezolvăm problema reabilitării termice a unor clădiri importante din județul nostru cu fonduri europene“, a precizat Daniela Negulescu.

Managerul de proiect, Viorel Catană, a precizat că este vorba de un imobil construit în anii 80 care nu corespunde cerințelor actuale. „Imobilul a fost construit în anul 1982, iar în prezent acest imobil nu mai corespunde din punct de vedere al eficienței termice. Investiția constă în termoizolare a clădirii cu destinația de centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități, precum și pentru adoptarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice a acestei clădiri. Obiectivul general al proiectului vizează creșterea eficienței energetice în clădirea publică Centru DGASPC prin derularea de lucrări de intervenție cu scopul termoizolării clădirii și modernizării instalației de preparare și distribuție a agentului termic și a apei calde menajere, inclusiv utilizarea de surse regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie“, a declarat managerul de proiect Viorel Catană.

Directorul DGASPC Vrancea, Daniela Nicolaș, a ținut să adreseze mulțumiri conducerii Consiliului Județean pentru implicarea în politicile sociale de la nivelul județului Vrancea. „Vreau să mulțumesc Consiliului Județean, domnului președinte Marian Oprișan, pentru implicarea în politicile sociale de la nivelul județului Vrancea. Beneficiarii direcți ai acestui proiect vor fi copiii cu dizabilități de la nivelul județului Vrancea și implicit familiile acestora. Acest proiect va aduce un plus de valoare serviciilor de asistență socială și ne va permite nouă ca și profesioniști să derulăm servicii de asistență socială, respectiv de recuperare și reabilitare pentru copii cu dizabilități într-un sediu unic“, a declarat directorul DGASPC Vrancea, Daniela Nicolaș.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea eficienței energetice în clădirea publică Centru DGASPC prin derularea de lucrări de intervenție cu scopul termoizolării clădirii și modernizării instalației de preparare și distribuție a agentului termic și a apei calde menajere, inclusiv utilizarea de surse regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie, precum și alte lucrări conexe.

Prin intermediul acestui proiect vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice.

Obiectivul specific al proiectului constă în reducerea consumului anual de căldură pentru incălzire in clădirea izolată termic a Centrului DGASPC la valori de sub 123 kWh/mp/an și reducerea cu minim 40% a consumului de energie pentru incălzire.

Prin aplicarea pachetului de măsuri maximale din cadrul Raportului de audit energetic se urmărește scăderea consumului de energie termică pentru încălzirea spațiilor de la 218,20 kWh/m2/an la 40,25 kWh/m2/an. Prin măsurile propuse rezultă că energia produsă din surse regenerabile atinge un nivel de 31,31% din consumul total de energie primară la nivelul clădirii.

Prin creșterea performanței energetice a clădirii publice, pe termen scurt și mediu, se degrevează autoritatea publică locală de cheltuielile cu combustibilul convențional utilizat, se reduc cheltuielile cu întreþinerea imobilului, se asigura susținerea agenților economici din domeniul construcțiilor și se creează noi locuri de muncă pe perioada de derulare a intervenției. Grupul țintă identificat este reprezentat de copiii cu dizabilitați, respectiv 150 copii cu dizabilități, care necesită o gamă variata de activități în scop de recuperare precum activități de recreere, socializare, petrecere a timpului liber, activități sportive, culturale, etc. Familiile copiilor cu dizabilități – 100 familii / aparținători ai copiilor cu dizabilități, care vor beneficia de recuperare in cadrul centrului precum și cei care lucrează în cadrul centrului vor beneficia direct de lucrările de reabilitare termică ce se vor efectua.

Perioada de implementare a proiectului este de 59 de luni, respectiv între data de 14.06.2017 și data 30.04.2022.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here