Luni, Cerc Pedagogic în județul Vrancea

0
3486
First-grade teacher Sara Harris explains a project using QR codes during a teachers' meeting at Bell Elementary School (Wayne County). Photo by Amy Wallot, May 20, 2015

Luni, 18 noiembrie, va avea loc la nivelul județului Vrancea, Cercul Pedagogic pentru cadre didactice și elevi, conform planificării din calendarul activităţilor din anul şcolar 2019 – 2020 elaborat de Inspectoratul Școlar Județean Vrancea. Pe site-ul IȘJ, la secțiunea dezvoltare personală și mentorat – cercuri pedagogice, este publicată tematica pe fiecare disciplină în parte. Cercul pedagogic reprezintă o modalitate eficientă de formare în învăţământul preuniversitar pentru că are în componenţă schimbul de practici, actualizarea procedurilor de lucru la nivelul specialităţilor şi informarea grupului.

TEMATICI:

Tematică învățământ preșcolar: Curriculumul pentru educație timpurie – argumente, aspecte revizuite și elemente de stabilitate – educația timpurie în România, factor de facilitare a accesului la educație pentru toți copiii.

Tematică învățământ primar: Activitățile extrașcolare – Diversitate de idei, completare reciprocă și posibilitatea valorificării experienței partenerilor.

Tematică limba și literatura română și limba latină: Strategii didactice transdisciplinare în orele de limba și literatura română precum și Gramatica limbii române în viziunea noilor programe școlare.

Tematică limba engleză: Utilizarea laboratorului digital și a tehnologiilor de predare/evaluare la limbi moderne

Tematică limbi romanice: Utilizarea laboratorului digital și a tehnologiilor mobile în procesul de predare și evaluare la limbi moderne – activitate de formare profesională și trandisciplinară.

Tematică arte vizuale și muzică: Importanța cunoașterii elementelor specifice ale patrimoniului cultural zonal.

Tematică disciplinele informatice: Implementarea noului curriculum pentru disciplina informatică și TIC; workshop: comunitatea Microsoft Education.

Tematică fizică: Abordarea fizicii ca disciplină de învățământ din perspectiva investigației structurate, în principal experimentale, necesare cunoașterii și înțelegerii lumii înconjurătoare; Aplicarea gândirii critice în contextul noii programe, aplicată clasei a VIII-a.

Chimie: Vizită de documentare la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu“ din cadrul Universității Tehnice „Gh. Asachi“ Iași.

Tematică biologie: Studiul florei și faunei din ecosistemele naturale și antropizate acvatice – excursie la Tulnici.

Tematică geografie: Dezvoltarea competențelor digitale în cadrul lecțiilor de geografie. Exemplificări multimedia; Implementarea noii programe școlare la nivelul învățământului gimnazial.

Tematică religie: Unitate de credință și de neam, printr-o excursie organizată la Iași.

Tematică istorie și discipline socio-umane: Evaluarea școlară la disciplina istorie și discipline socio-uman. Obiective, funcții, strategii din perspectiva examenelor naționale și a concursurilor școlare.

Tematică educație fizică și sport: învățământ primar – influența jocurilor de mișcare asupra dezvoltării fizice generale și a calităților motrice la elevii claselor I – IV.

gimnaziu – programa școlară clasa a VII-a.

liceu – eficientizarea lecțiilor de educație fizică sau antrenament sportiv prin folosirea celor mai variate și atractive mijloace și modalități de exersare.

Tematică învățământ special și special integrat:Abordări moderne în psihologia școlii incluzive; Rolul profesorilor logopezi și consilieri școlari în echipa interdisciplinară.

Tematică educație permanentă și activități extrașcolare: Noutăți în educația formală și nonformală; Acceptarea diferențelor în mediul școlar.

Tematică învățământ minorități: Impactul benefic pe care îl prezintă în prestația cadrului didactic cunoașterea tradițiilor, a obiceiurilor, a cutumelor și tabuurilor, a superstițiilor, a mentalităților și practicilor rrome.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here