Consultare publică pentru promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

0
48

Comisia europeană a deschis o consultare publică care face parte integrantă din evaluarea sprijinului Fondului Social European (FSE) pentru promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare. Consultarea urmărește să obțină puncte de vedere din partea tuturor părților interesate din cadrul FSE, din cele 28 de țări ale UE, precum și din partea publicului larg. Evaluarea actuală are un dublu scop. Pe de o parte, acela de a trece în revistă rezultatele operațiunilor FSE pentru perioada 2014-2018, contribuind astfel la etapele finale ale actualelor programe ale Fondului, iar pe de altă parte, să contribuie la următoarea perioada de programare, începând din 2021, punând la dispoziție concluzii privind modalitățile și situațiile în care sprijinul s-a dovedit a fi mai eficace. Rezultatele prezenței consultări vor fi analizate și rezumate într-un raport de sinteză care va fi publicat pe site-ul DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune. Consultarea este deschisă pâna la 19 decembrie 2019, iar formularul online poate fi completat direct în limba româna la adresa electronică: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/esfsocialinclusion?surveylanguage=ro

Consultarea se adresează tuturor cetățenilor și organizațiilor interesate, în special: cetățenii, indiferent dacă primesc/au primit sau nu sprijin din partea Fondului social european pentru promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei sau a oricărei forme de discriminare; organizațiile implicate în furnizarea de fonduri din partea FSE, cum ar fi autorități de management, organisme intermediare, entități responsabile cu punerea în aplicare a proiectelor, membri ai comitetelor de monitorizare, etc. Pentru alte detalii privind această consultare, trebuie contactată direct Comisia Europeană la adresele de contact menționate pe pagină oficială: Dirk-Jan-Robert.REYNTJENS@ec.europa.eu și EMPL-G4-UNIT@ec.europa.eu Din motive de transparență, organizațiile și instituțiile interesate să participe sunt rugate să se înscrie în Registrul de Transparență al UE și să subscrie la codul sau de conduită, în cazul în care acest lucru nu a fost făcut deja pentru alte situații. Detalii în limba română la adresa: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=ro#ro .

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here