218 elevi din Vrancea, care au împlinit 18 ani, primesc alocație

0
1416

218 elevi ce au împlinit vârsta de 18 ani şi urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional de stat, an școlar 2019-2020, în unităţi de învăţământ din judeţul Vrancea, au depus cerere pentru acordarea alocaţiei de stat. Elevii fac parte din 21 de unități de învățământ din județul Vrancea, iar cele mai multe cereri (23) sunt de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Balș“ Adjud. Cererea este introdusă într-o bază de date ce va ajunge la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vrancea şi de acolo la Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Vrancea, de unde se primesc alocaţiile. Cererea este însoţită de copia actului de identitate şi de adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ, prin care se atestă faptul că urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, că acestea sunt continuate fără întrerupere şi că nu repetă anul şcolar. În situaţia în care anul şcolar se repetă din motive medicale, cererea va fi însoţită şi de copia certificatului medical sau a altui document medical care atestă această situaţie. Alocaţia se primeşte din luna următoare depunerii cererii pentru elevii ce solicită aceasta în luna în care împlinesc vârsta de 18 ani. Potrivit Legii nr. 61/1993, alocația de stat pentru copii este o formă de ocrotire, acordată tuturor copiilor din România, fără discriminare. De această alocație beneficiază toți copiii cu vârsta de până la 18 ani, dar și tinerii majori, cu condiția ca aceștia să frecventeze cursurile învățământului liceal sau profesional. Așadar, nu și studenții. În cazul tinerilor care repetă un an școlar, nu se mai acordă alocația de stat, cu excepția situației în care aceștia sunt nevoiți să repete anul școlar din motive medicale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here