Condiții de pensionare pentru limită de vârstă, invaliditate sau pentru obținerea pensiei de urmaș

0
1371

La nivelul județului Vrancea există un număr total de 85.278 dosare de pensii și indemnizații aflate în plată, dintre care: 71.077 dosare de Stat, 8.767 dosare C.A.P., 1.404 dosare pentru Veterani și 4.030 dosare privind Legi Speciale.

Cel mai mic cuantum al drepturilor de pensie este în sumă de 1 leu, subliniind că, în astfel de cazuri se aplică dispozițiile prevăzute de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cuantumul total al drepturilor de pensie fiind, în final, în sumă de 704 lei, care se stabilește ca diferență între nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, în suma mai sus arătată, și cuantumul pensiei cuvenite sau aflate în plată, în cazul de față, cea de 1 leu. Cele mai mari trei cuantumuri ale drepturilor de pensie sunt următoarele: suma brută de 10.620 lei (Bugetul Asigurărilor Sociale); suma brută de 26.627 lei și suma brută de 23.414 lei, stabilite și achitate în temeiul dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor‟, potrivit lui Iaru Bogdan Constantin, purtător de cuvânt în cadrul CJP Vrancea.

Pensia pentru limita de vârstă

În România, bărbații ies la pensie la 65 de ani, iar femeile la 63 de ani. „Stagiul minim de cotizare este de 15 ani atât pentru femei, cât şi pentru bărbați, iar stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puțin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de Legea nr. 263/2010‟, conform CJP Vrancea.

Pensia de invaliditate

Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care nu au împlinit vârsta standard de pensionare și care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, din următoarele cauze:

a) accidente de muncă şi boli profesionale, conform legii;

b) neoplazii, schizofreniei şi SIDA;

c) boli obişnuite şi accidente care nu au legătură cu munca.

Beneficiază de pensie de invaliditate şi persoanele care au satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat.Totodată, au dreptul la pensie de invaliditate, și elevii, ucenicii și studenții care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite în timpul și din cauza practicii profesionale. Pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizaţie pentru însoţitor, în cuantum fix, respectiv 80% din valoarea unui punct de pensie, care se suportă de la bugetul de stat și se menține și pe durata acordării pensiei pentru limita de vârstă.‟, mai precizează Iaru Bogdan Constantin.

Persoanelor care și-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obișnuite sau a unor accidente care nu au legatură cu munca, încadrate în gradul I și II de invaliditate, li se acordă stagiul potențial, în condițiile în care au realizat, la data emiterii deciziei medicale asupra capacității de muncă, stagiul de cotizare în raport cu vârsta, conform tabelului nr. 3, respectiv:

-până la 20 ani: 1 an;

-de la 20 – 23 ani: 2 ani;

-de la 23 – 25 ani: 3 ani;

-de la 25 – 29 ani: 6 ani;

-de la 29 – 33 ani; 9 ani;

-de la 33 – 37 ani: 11 ani;

-de la 37 – 41 ani: 14 ani;

-de la 41 – 45 ani: 17 ani;

-de la 45 – 49 ani: 20 ani;

-de la 49 – 53 ani: 23 ani;

-de la 53 – 57 ani: 25 ani;

-de la 57 – 60 ani: 26 ani;

-peste 60 ani: 27 ani.

Pensia de urmaș

Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii. Beneficiază de pensie de urmaș copiii:

a)până la vârsta de 16 ani;

b)care continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;

c)pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b).

Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani, iar în cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus (art. 85 din Legea nr. 263/2010).Soțul supraviețuitor care are în îngrijire, la data decesului susținătorului, unul sau mai mulți copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaș până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani‟, spune Iaru Bogdan Constantin.

Astfel, soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș:

-indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin un an:

-indiferent de vârstă și de durata căsătoriei, dacă decesul soțului susținător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale și dacă nu realizează venituri lunare din activități dependende.

Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește procentual din punctajul mediu anual realizat de susținător, aferent pensiei prevazute la alin. (1), în funcție de numărul urmașilor îndreptățiți, astfel:

-50% pentru un singur urmaș;

-75% pentru 2 urmași;

-100% pentru 3 sau mai mulți urmași.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here