Termenul pentru depunerea dosarelor de obținere a gradelor didactice se apropie de final

0
325

Gradul didactic II

Cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale și doresc să se înscrie la examenul pentru acordarea gradului didactic II vor solicita, până pe 31 octombrie (în anul premergător depunerii dosarului de înscriere), efectuarea primei inspecţii curente, printr-o cerere tip adresată conducerii unității de învățământ unde funcționează. Conducerile unităților de învățământ, după validare în consiliul de administrație, vor înainta cererile către Inspectoratul Școlar Județean Vrancea. Cererile pentru inspecţiile curente 1 depuse până pe 31 octombrie 2019, vor permite înscrierile pentru sesiunea 2020-2022, iar cadrele didactice care au depus cerere, în perioada 1-31 octombrie 2018, pentru susţinerea IC1, vor depune dosarul de înscriere pentru sesiunea 2019-2021 până pe 31 octombrie.

Gradul didactic I

Cadrele didactice care îndeplinesc condițiile legale și doresc să se înscrie la examenul pentru acordarea gradului didactic I vor solicita, până pe 31 octombrie (în anul premergător depunerii dosarului de înscriere), efectuarea primei inspecţii curente, printr-o cerere tip adresată conducerii unității de învățământ unde funcționează. Conducerile unităților de învățământ, după validare în consiliul de administrație, vor înainta cererile către Inspectoratul Școlar Județean Vrancea. Cererile pentru inspecţiile curente 1 depuse în perioada 1-31 octombrie 2019 vor permite înscrierile pentru sesiunea 2021-2023, iar cadrele didactice care au depus cerere, în perioada 1-31 octombrie 2018 pentru susţinerea IC1, vor depune dosarul de înscriere pentru sesiunea 2020-2022 până pe 31 octombrie 2019. Cererea tip pentru IC1 și formularele necesare pot fi descărcate de pe site-ul ISJ(www.isjvrancea.ro), secțiunea Dezvoltare Profesională.

Definitivat 2020

Înscrierile cu dosar pentru sesiunea 2020 a examenului național pentru obținerea definitivării în învățământ se fac până la data de 4 noiembrie 2019. Dosarele se depun la sediul ISJ Vrancea, compartiment DRU, inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane Bogdan Ciubotaru.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here