Inspecție RODIȘ la Liceul „Simion Mehedinți“ Vidra

0
281

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Vrancea desfășoară, în perioada 28 octombrie – 1 noiembrie, la Liceul „Simion Mehedinți“ Vidra, o inspecție RODIȘ (Regulamentului de Organizare şi Desfăşurare a Inspecţiei Şcolare), inclusă în graficul unic de inspecție școlară pe semestrul I, anul școlar 2019-2020, aprobat în Consiliul de Administrație al ISJ Vrancea din 17 septembrie. Echipa va fi coordonată de inspectorul școlar Camelia Mihaela Fiștoc, iar la nivel de județ, coordonator este Aurel Șelaru, inspector școlar general adjunct. Potrivit Metodologiei RODIȘ, scopul inspecției școlare generale îl constituie evaluarea și monitorizarea activității unităților de învățământ preuniversitar, concretizate prin furnizarea către cei în drept a rapoartelor de inspecție; îmbunătățirea rezultatelor școlare prin evaluarea conformității funcționării și dezvoltării unităților de învățământ preuniversitar cu legislația privind învățământul în vigoare, cu politicile, strategiile și proiectele naționale în domeniul educației și cu nevoile individuale, comunitare, regionale și naționale în domeniul educației; consilierea și sprijinirea unităților de învățământ preuniversitar și a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic pentru îmbunătățirea propriei activități.Responsabil pe domeniul ce include management școlar, managementul calității, dezvoltarea instituțională, eficiența atragerii și folosirii resurselor umane, financiare, materiale și informaționale, respectarea legislației în vigoare și a regulamentelor, este inspectorul școlar Eleonora Dărmănescu. Inspectorul școlar Mihaela Simion va verifica modul de aplicare a curriculumului național, dezvoltarea și aplicarea curriculumului la decizia școlii / în dezvoltarea locală, calitatea activităților extracurriculare realizate de personalul didactic și unele categorii de personal didactic auxiliar. Responsabil de activitatea personalului didactic este coordonatorul echipei, inspectorul Mihaela Camelia Fiștoc. Inspectorul Cristina Enoiu se va ocupa de verificarea nivelului performanțelor realizate de elevi în învățare raportat la standardele educaționale naționale – curriculare și de evaluare. Răspunzător pe modul în care unitatea de învățământ sprijină și încurajează dezvoltarea personală a elevilor și motivația acestora – consiliere, orientare școlară, asistență individualizată, respectând principiile educației incluzive și asigurarea egalității de șanse, este inspectorul școlar Cornelia Neacșu. Inspectorul școlar Adriana Bratu face verificări ce privesc relațiile unității de învățământ cu părinții și cu comunitatea locală. Atitudinea elevilor față de educația pe care le-o furnizează unitatea de învățământ este verificată de inspectorul Afrodita Morunglav. Din echipa de inspectori mai fac parte Mihail Fâsan, inspector școlar pentru managementul resurselor umane și Georgeta Ilie, contabil șef.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here