Inițiativă pentru realizarea unui Centru de oncologie/radioterapie în Vrancea

0
575

Președintele Marian Oprișan a realizat demersurile necesare pentru concesionarea unui teren în suprafață de 1500 mp, în vederea construirii unui Centru de oncologie/radioterapie pentru cetățenii din Vrancea și județele limitrofe. Centrul va conține accelerator linear, echipament pentru computer tomograf, camera pentru scintilație, cameră tehnică pentru dozimetrie și alte dotări, costurile necesare realizării acestui proiect fiind estimate la aproximativ 8 milioane de euro. „Unitatea medicală, în care vor fi prestate servicii medicale de înaltă performanță, va asigura accesul la tratamentul oncologic și urmărirea în timp a evoluției stării de sănătate pentru minim 700 pacienți anual. În prezent procedurile pentru realizarea concesionării sunt demarate, urmând ca în cel mai scurt timp să fie încheiat un contract în acest sens“, se arată într-o informare a Consiliului Județean Vrancea.

În luna august a.c., Consiliul Județean a demarat procedurile pentru realizarea la Focșani a unui Centru de oncologie/ radioterapie pentru bolnavii din Vrancea și județele limitrofe. Administrația județeană a anunțat concesionarea unui teren situat în curtea Spitalului Județean de Urgență, unde urmează să fie realizat acest centru modern de radioterapie. Investiția a fost estimată la circa opt milioane de euro de către societatea care a solicitat concesionarea terenului pentru construcția Centrului de radioterapie.

Potrivit unui anunț al Consiliului Județean, terenul de 1500 metri pătrați poate fi concesionat doar pentru realizarea Centrului de radioterapie. Perioada propusă de concesionare este de 49 ani, având în vedere volumul investițiilor necesare și durata de amortizare a acestora. Durata concesiunii poate fi prelungită în condițiile legii. Conform caietului de sarcini, nivelul minim al redevenței este în sumă totală de 150 mii euro, adică o redevență anuală de 6000 euro, respectiv o redevență lunară de 500 euro.

Consiliul Județean solicită, prin caietul de sarcinci, ca acest Centru medical, în care vor fi prestate servicii medicale de înaltă performanță, să asigure accesul la tratamentul oncologic pentru minim 700 pacienți anual. Printre obiectivele urmărite de administrația județeană în realizarea investiției se numără atragerea de fonduri suplimentare, rezultate în urma administrării optime de specialitate, conform redevenței prevăzute în contractul de concesiune, crearea de noi locuri de muncă, dar și atragerea capitalului privat în acțiuni ce vizează satisfacerea unor nevoi ale comunităților locale, precum și ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora.

Centrul de radioterapie va fi dotat cu accelerator linear, echipament pentru computer tomograf, cameră pentru scintilație, camera tehnică pentru dozimetrie. „Terapia cu radiații este vitală pentru tratarea cancerului sau ameliorarea unor simptome în tratamentul metastazelor osoase, cerebrale. De aceea este foarte importantă construirea și dotarea unui centru modern de radioterapie dotat cu aparatură de ultimă generație, care să reprezinte o soluție pentru bolnavii de cancer. În prezent, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Sf. Pantelimon Focșani nu există un laborator de radioterapie cu energii înalte în condițiile în care numărul de bolnavi aflați în evidența oncologică în anul 2016 este de peste 8000”, se arată în caietul de sarcini întocmit de Consiliul Județean.

Concesionarul terenului va trebui să aibă în vedere la înființarea centrului de radioterapie respectarea și îndeplinirea unor cerințe, precum securitatea serviciilor furnizate, deservirea tuturor pacienților Spitalului Județean de Urgență Sf. Pantelimon Focșani, în limita decontărilor acordate de Casa Județeană de Sănătate. Concesionarul poate deservi și alți pacienți decât cei ai Spitalului Județean, dar va trebui să asigure continuitatea serviciilor din punct de vedere calitativ și cantitativ, dar și să își adapteze serviciile la cerințele comunității locale, să asigure accesul liber la servicii și la informațiile necesare acestora, precum și tarifarea echitabilă a serviciilor furnizate.

În prezentarea investiției se arată că pe acest teren ar urma să fie construit în subteran un buncăr special, în care va fi amplasat acceleratorul linear, echipamentul pentru computer tomograf, o cameră pentru scintilaţie, o cameră tehnică pentru dozimetrie, iar deasupra acestuia să fie amenajată o parcare pentru autoturisme şi o construcţie destinată funcţionării de cabinete medicale pentru consultaţii, saloane pentru pacienţi, săli de aşteptare şi un departament administrativ.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here