GHIDUL CĂLĂTORULUI PRIN LEGISLAȚIE. Mandatul (VI)

0
16

O altă varietate a contractului de mandat fără reprezentare este contractul de consignație, contract care are ca obiect vânzarea unor bunuri mobile pe care consignantul le-a predat consignatarului în acest scop. Bunul va fi vândut la un preț stabilit prin contract. În situația în care părțile contractuale nu au făcut nicio mențiune în acest sens, atunci bunul va fi vândut la preţul curent al mărfurilor de pe piaţa relevantă, de la momentul vânzării.
Consignantul (partea din contractul de consignaţie care încredinţează celeilalte părţi bunuri mobile spre a fi vândute la un preţ predeterminat) poate modifica unilateral preţul de vânzare stabilit, iar consignatarul (cealaltă parte contractuală) va fi ţinută de această modificare de la momentul la care i-a fost adusă la cunoştinţă în scris. După ce predă bunurile partenerului său contractual, consignantul păstrează dreptul de a inspecta şi controla starea lor pe toată durata contractuală, el putând să le ia înapoi oricând, chiar și atunci când contractul a fost încheiat pe durată determinată.
În baza acestui contract, consignatarul are dreptul la o remunerație care se stipulează prin contract. În cazul în care nu este menționată în contract, remunerația la care are dreptul consignatarul este reprezentată de diferenţa dintre preţul de vânzare hotărât de consignant şi preţul cu care a înstrăinat efectiv bunul care i-a fost predat. În baza acestui contract, consignantul are obligația să achite cheltuielile de conservare, vânzare a bunurilor şi executare a contractului.

La rândul său, consignatarul are obligația de a primi și păstra bunurile primite. El va fi ţinut faţă de consignant pentru deteriorarea sau pieirea bunurilor din cauze de forţă majoră ori fapta unui terţ, dacă acestea nu au fost asigurate la primirea lor în consignaţie ori dacă asigurarea a expirat şi nu a fost reînnoită ori societatea de asigurări nu a fost agreată de consignant. Contractul de consignaţie încetează prin revocarea sa de către consignant, renunţarea consignatarului, ori prin ajungerea sa la termen sau din cauzele indicate în contract, moartea, dizolvarea, falimentul, interdicţia sau radierea consignantului ori a consignatarului.

Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectul prezentat, puteți adresa întrebări pe adresa de e-mail a redacției ziarului Monitorul de Vrancea.

AVOCAT MANUELA FLOREA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here