Fiscul verifică persoanele cu venituri mai mari decât cele estimate prin Declarația Unică

0
545

Fiscul începe stabilirea din oficiu a contribuțiilor de asigurări sociale şi de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice pentru anul trecut. Procedurile au fost stabilite de Ministerul Finanțelor Publice la sfârșitul lunii septembrie. Finanțiștii vor verifica persoanele care au avut venituri nete mai mari decât pragul prevăzut de Codul Fiscal, respectiv 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației Unice. În cazul contribuţiei de asigurări sociale (CAS) sunt vizate persoane care au obținut venituri din activităţi independente şi/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, care deși au avut venituri mai mari decât pragul menționat mai sus nu au fost depuse declarațiile prevăzute de Codul Fiscal.

În urma verificării declarațiilor fiscale din baza de date și a altor informații existente în evidenţa fiscală va fi întocmită o listă cu persoanele care au îndeplinit criteriile de mai sus. Ulterior aceste persoane sunt notificate și dacă, în urma audierii, își îndeplinesc obligaţiile declarative sau depun documente justificative care atestă faptul că nu datorează CAS sunt eliminaţi din listă. Pentru contribuabilii rămași în listă se estimează baza anuală de calcul al CAS, la nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, şi se întocmeşte „Referatul privind estimarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul stabilirii din oficiu a obligaţiilor de plată” și „Decizia privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”. În situaţia în care, în termen de 60 de zile de la data comunicării DECIZIEI, contribuabilul îşi îndeplineşte obligaţiile declarative, decizia se anulează”, se arată în informarea Fiscului.

O procedură asemănătoare este aplicată în cazul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS). Și în acest caz pragul minim este de 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației Unice. Persoanele cu venituri nete din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din agricultură, silvicultură, piscicultură, din investiţii sau din alte surse mai mari decât pragul menționat ar fi trebuit să declara și să achite CASS. Și în acest caz primul pas este verificarea informațiilor din evidența fiscale, audierea persoanelor care au avut venituri nete mai mari decât pragul menționat și clarificarea situației. În cazul celor care nu prezintă documente justificative precum că nu datorează CASS se emite o decizie privind stabilirea din oficiu a sumelor de plată către bugetul general consolidat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here