GHIDUL CĂLĂTORULUI PRIN LEGISLAȚIE. Mandatul (V)

0
20

Contractul de mandat este de două feluri: cu reprezentare și fără reprezentare. În cadrul contractului de mandat fără reprezentare vom analiza astăzi contractul de comision. În cadrul acestuia, mandatul are ca obiect cumpărarea ori vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii pe seama comitentului şi în numele comisionarului, care acţionează cu titlu profesional, în schimbul unei remuneraţii numită comision.

Un astfel de contract este valabil chiar și numai verbal. Totuși, pentru a evita diverse neîntelegeri pe viitor, este indicat ca acesta să fie încheiat în formă scrisă, fie în forma autentică la notariat, fie sub semnătură privată, pentru a se putea face pe viitor dovada conținutului clauzelor sale.
În cadrul acestui tip de contract, comisionarul are îndatoririrea să respecte cu exactitate indicațiile exprese primite de la comitent. El se poate îndepărta de la acestea doar în situația în care sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:

a) nu este suficient timp pentru a se obţine autorizarea sa prealabilă în raport cu natura afacerii;

b) se poate considera în mod rezonabil că acesta, cunoscând împrejurările schimbate, şi-ar fi dat autorizarea;
c) îndepărtarea de la instrucţiuni nu schimbă fundamental natura şi scopul sau condiţiile economice ale împuternicirii primite.

Comitentul este obligat să plătească comisionul atunci când terţul execută întocmai contractul încheiat de comisionar cu respectarea împuternicirii care s-a primit; pe de altă parte, comisionul se datorează chiar dacă terţul nu își execută obligaţia sa ori invocă excepţia de neexecutare a contractului.
Comitentul poate să revoce împuternicirea pe care a dat-o comisionarului până în momentul în care acesta a încheiat actul cu terţul . În această situație, comisionarul are dreptul la o parte din comision, care se determină ţinând cont de sârguința depusă şi de cheltuielile care au fost efectuate în legătură cu îndeplinirea împuternicirii până în momentul revocării.

În situația în care terţul nu îşi execută obligaţiile decurgând din act, comisionarul nu răspunde faţă de comitent . Există posibilitatea ca și în aceste condiții, el își poată lua expres obligaţia de a garanta pe comitent de executarea obligaţiilor terţului.

Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectul prezentat, puteți adresa întrebări pe adresa de e-mail a redacției ziarului Monitorul de Vrancea.

AVOCAT MANUELA FLOREA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here