FOTO: Proiect ERSAMUS+ privind abandonul școlar, implementat de Școala Sihlea în Slovacia și Spania

0
301

Şcoala Gimnazială „Principele Șerban Ghica şi Principesa Aristița Ghica” Sihlea implementează, în perioada 01.09.2018 – 31.12.2019, proiectul „Prevenim și combatem abandonul școlar!”, finanțat de Comisia Europeană, prin programul Erasmus+, KA1, cu o valoare totală de 20.060 euro. Partenerii Şcolii Gimnaziale „Principele Șerban Ghica şi Principesa Aristița Ghica” Sihlea în acest proiect de mobilitate sunt: Skupina Primera (Slovacia) și Cervantes Training (Spania). Conform informațiilor transmise de Lăcrămioara Vespan, directorul Școlii Gimnaziale Sihlea, obiectivele operaționale ale proiectului sunt: dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în domeniul prevenirii părăsirii timpurii a școlii, dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în domeniul reducerii abandonului școlar, dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în domeniul proiectării, realizării și evaluării unor activități inovatoare și sistemice de prevenire și combatere a absenteismului și abandonului școlar, dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în domeniul intercultural, lingvistic și de cooperare internațională, dezvoltarea competențelor cadrelor didactice pentru multiplicarea rezultatelor formării în alte unități școlare din județ, cu nevoi educaționale similare.

În cadrul proiectului au fost realizate 2 fluxuri de mobilitate, conform graficului de desfășurare a activităților: 4 cadre didactice au participat la cursul „Coaching in educational contexts to reduce early school leaving”, furnizat de Cervantes Training, desfășurat la Alcala de Henarez, Spania și care a vizat dezvoltarea abilităților de intervenție în reducerea nivelului de stres, a violenței, agresivității, anxietății; dezvoltarea abilităților de gestionarea emoțiilor; îmbunătățirea relațiilor interpersonale, transformarea credințelor limitative în pozitive, crearea stării de bine la clasă,prevenirea și reducerea abandonului școlar; 4 cadre didactice au participat la cursul „Early school leaving”, furnizat de Skupina Primera, ce s-a desfășurat la Ljubljana, Slovenia și care a vizat dezvoltarea abilităților de intervenție sistemică în prevenirea abandonului școlar, în aplicarea programului de dezvoltarea stimei de sine, în lucrul cu elevii nemotivați, vulnerabili emoțional sau cu comportament dificil; în cooperarea cu părinții; în transferul de bune practici“ a declarat Lăcrămioara Vespan.

Ulterior participării la activitățile de formare internaționale, cadrele didactice au desfășurat activități de informare și de formare atât pentru cadrele didactice din Școala Sihlea, cât și pentru cadrele didactice din alte 5 unități școlare din comunități dezavantajate din județ. De asemenea, cadrele didactice participante la mobilitățile internaționale vor proiecta și implementa două opționale pentru elevii din Școala Sihlea, în domeniul prevenirii și combaterii absenteismului și abandonului școlar; vor proiecta și realiza un program educațional pentru elevi pentru stimularea participării școlare, precum și un program educațional pentru părinți în vederea stimulării cooperării cu școala pentru articularea eforturilor cu scopul prevenirii și combaterii absenteismului și abandonului școlar. Pe termen mediu și lung, cadrele didactice din Școala Sihlea își propun să desfășoare activități eficiente de prevenire și combatere a absenteismului și abandonului școlar în rândul elevilor din grupuri dezavantajate, respectiv în rândul celor aflați în situații majore de risc, prin dezvoltarea abilităților în domeniul proiectării, realizării și evaluării unor activități inovatoare și sistemice pentru creșterea participării școlare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here